• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

raise

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2243

havacılık

RAISE = [reyz] verb
1 kaldırmak, yükseltmek * eşanlamlı : lift, elevate, uplift, hoist; erect, put up; construct * karşıtanlamlı : lower
İngilizce örnek : Raise your hand if you have a question.
Türkçe çevirisi : Herhangi bir sorunuz olursa elinizi kaldırın.
İngilizce örnek : You should raise that portrait a few inches.
Türkçe çevirisi : O portreyi bir kaç inç yukarı kaldırsan iyi olur.
İngilizce örnek : He raised his glass to his lips and drank.
Türkçe çevirisi : Bardağını dudaklarına kaldırdı ve içti.
İngilizce örnek : He raised his hat when he saw me.
Türkçe çevirisi : Beni görünce şapkasını kaldırdı.
İngilizce örnek : He raised his head and looked at her.
Türkçe çevirisi : Başını kaldırdı ve ona baktı.
İngilizce örnek : He raised his umbrella to hail the taxi.
Türkçe çevirisi : Taksiyi çağırmak için şemsiyesini kaldırdı.
İngilizce örnek : He raised the ladder against the wall.
Türkçe çevirisi : Merdiveni duvara yasladı.
2 (çocuk) bakmak, büyütmek, yetiştirmek * eşanlamlı : bring up
İngilizce örnek : She's raised two children without her husband's support.
Türkçe çevirisi : Kocasının desteği olmadan iki çocuk büyüttü.
3 (hayvan) beslemek, üretmek, yetiştirmek * eşanlamlı : breed, cultivate, grow
4 artmak, yükselmek * eşanlamlı : intensify, amplify, magnify, enlarge; increase * karşıtanlamlı : lessen, decrease
İngilizce örnek : Prices will be raised by many shopkeepers.
Türkçe çevirisi : Fiyatlar birçok dükkân sahibi tarafından artırılacak.
İngilizce örnek : School fees will be raised from next semester.
Türkçe çevirisi : Gelecek sömestrden itibaren okul ücretleri artırılacak.
4 (para) toplamak
İngilizce örnek : Our community is raising money for the victims of the crash.
Türkçe çevirisi : Cemaatimiz kazazedeler için para topluyor.
İngilizce örnek : We raised a lot of money for charity.
Türkçe çevirisi : Hayır kurumu için çok para topladık.
¤ noun
AE. ücret artışı, zam
İngilizce örnek : We have had a small raise in salary.
Türkçe çevirisi : Maaşımıza küçük bir zam yapıldı.

1: 0 ms