• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

harvest

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5509

hekimlik

HARVEST = ['ha: vist] noun
1 hasat, ekin toplama
İngilizce örnek : They are very busy working in the field at harvest time.
Türkçe çevirisi : Hasat zamanı tarlada çalışmakla (çok) meşguller.
2 mahsul, ürün * eşanlamlı : crop, yield, produce; result, outcome, issue
İngilizce örnek : The harvest has failed this year.
Türkçe çevirisi : Mahsul bu yıl hayal kırıklığına uğrattı (yetersiz oldu).
İngilizce örnek : The farmer is proud of the fine harvest that he got from his fields.
Türkçe çevirisi : Çiftçi tarlalarından aldığı iyi ürünle gurur duyuyor.
İngilizce örnek : The rice harvest has been in excess of all estimates.
Türkçe çevirisi : Pirinç rekoltesi bütün tahminlerden daha fazla idi.
¤ verb
biçmek, tarladan kaldırmak * eşanlamlı : gather, reap, pluck, pick, collect
İngilizce örnek : All the villagers help each other to harvest the crops.
Türkçe çevirisi : Bütün köylüler ürünleri tarladan kaldırmak için birbirine yardım eder.
İngilizce örnek : It is time to harvest the potatoes.
Türkçe çevirisi : Patatesleri devşirmenin (taplamanın) zamanı geldi.

1: 0 ms