• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

store

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1903

biyokimya

tekstil

tiyatro

STORE = [sto: ] noun
1 stok * eşanlamlı : reserve, stock, supply, fund, hoard
2 AE. dükkân, mağaza * eşanlamlı : shop, market
İngilizce örnek : The store closes at midnight.
Türkçe çevirisi : Dükkân gece yarısı kapanıyor.
3 ambar, depo * eşanlamlı : warehouse, storehouse, depot
4 kon. erzak
¤ verb
1 depolamak, ambara koymak * eşanlamlı : stock, save, reserve, put aside, stockpiye
İngilizce örnek : Data and program instructions are stored in memory.
Türkçe çevirisi : Veriler ve program komutları bellekte depolanır.
2 saklamak * eşanlamlı : keep, preserve
İngilizce örnek : She stores all her clothes under the bed.
Türkçe çevirisi : Bütün giysilerini yatağın altında saklar.
* in store (for sb/sth) = bekleyen
İngilizce örnek : There's punishment in store for him.
Türkçe çevirisi : Onu bekleyen bir ceza var.

STORE nasıl okunur, okunuşu /sto:/ isim

1: 0 ms