• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

collect

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4335

ana kullanım 3

binicilik

COLLECT = [kı'lekt] verb
1 toplamak, biriktirmek; toplanmak, birikmek * eşanlamlı : assemble, gather, accumulate, aggregate, agglomerate, cluster, heap * karşıtanlamlı : disperse, scatter
İngilizce örnek : My brother collects postage stamps.
Türkçe çevirisi : Erkek kardeşim posta pulları topluyor.
İngilizce örnek : The teacher collected the papers from the students.
Türkçe çevirisi : Öğretmen öğrencilerden kâğıtları topladı.
İngilizce örnek : While I was out of town, my neighbor collected my mail.
Türkçe çevirisi : Ben şehirde yokken komşum bana gelen mektupları topladı.
İngilizce örnek : Snow and ice collect in our garden every winter.
Türkçe çevirisi : Her kış bahçemizde kar ve buz toplanır.
2 uğrayıp almak * eşanlamlı : pick up
İngilizce örnek : A taxi will come and collect you at 9: 30.
Türkçe çevirisi : Bir taksi gelip seni saat 9: 30’da alacak.
İngilizce örnek : I'm collecting my mother from the station this evening.
Türkçe çevirisi : Bu akşam annemi istasyondan alıyorum.
İngilizce örnek : I collected the children from school.
Türkçe çevirisi : Çocukları okuldan aldım.

1: 0 ms