• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

assemble

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10653

ana kullanım

01. bir araya toplamak 02. toplanmak 03. birleşmek 04. bir araya koymak 05. düzenlemek 06. birleştirmek 07. kurmak 08. takmak 09. monte etmek 10. bir araya getirmek 11. biriktirmek 12. içtima etmek 13. kurup takmak 14. toplamak 15. toplanılmak 16. toplaşmak 17. yuvalanmak 18. bir araya gelmek 19. birikmek 20. derilmek 21. parçaları birleştirmek 22. tecemmu etmek 23. yığınak yapmak

askeri

01. toplan

bilişim

01. çevirmek

havacılık

01. buluşmak

ormancılık

01. tesis etmek

politika

01. toplantı yapmak

teknik

01. yerli yerine takmak 02. montajlamak 03. toplama

ASSEMBLE = [ı'sembıl] verb
1 toplamak * eşanlamlı : collect, gather * karşıtanlamlı : disperse, scatter
2 toplanmak * eşanlamlı : meet
İngilizce örnek : All students are to assemble in the hall at 10.00.
Türkçe çevirisi : Bütün öğrencilerin saat onda holde toplanması gerekiyor.
3 kurmak, takmak * eşanlamlı : put together, join, connect, manufacture * karşıtanlamlı : dismantle, undo, disassemble
İngilizce örnek : You can't assemble this furniture with just a screwdriver.
Türkçe çevirisi : Sadece bir tornavida ile bu mobilyaları monte edemezsin.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms