• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

retain

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4135

RETAIN = [ri'teyn] verb
alıkoymak, tutmak * eşanlamlı : keep, hold, save, reserve * karşıtanlamlı : release
İngilizce örnek : He is not experienced enough to retain the control of the business.
Türkçe çevirisi : İşyerinin kontrolünü (elinde) tutacak kadar deneyimli değil.

1: 0 ms