• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pile

Türkçe - İngilizce

pile

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6166

konuşma dili

yöntembilim

PILE = [payl] noun
1 yığın, küme * eşanlamlı : heap, mound, stack, accumulation, hoard
İngilizce örnek : There was a pile of books on the table.
Türkçe çevirisi : Masanın üzerinde bir kitap yığını vardı.
İngilizce örnek : What's all this pile of stuff on my table?
Türkçe çevirisi : Masamın üzerindeki bu ıvır zıvır yığını ne?
İngilizce örnek : There is a pile of dirty dishes in the sink.
Türkçe çevirisi : Evyede kirli tabak (bulaşık) yığını var.
İngilizce örnek : He put his clothes in a tidy pile.
Türkçe çevirisi : Giysilerini düzenli bir yığın halinde istif eder.
2 kazık, direk
İngilizce örnek : The bearing capacity of the pile is about 30 tons.
Türkçe çevirisi : Direğin taşıma kapasitesi aşağı yukarı 30 tondur.
İngilizce örnek : The piles are hammered into the ground.
Türkçe çevirisi : Direkler yere çakılır.
İngilizce örnek : Concrete piles are driven into the ground to support the bridge.
Türkçe çevirisi : Köprüyü desteklemek için yere beton direkler çakılır.
3 tüy, hav
4 pil
¤ verb
yığmak, istif etmek * eşanlamlı : accumulate, heap, stack, store, hoard
İngilizce örnek : The workmen piled all of the furniture into the moving van.
Türkçe çevirisi : İşçiler bütün mobilyayı nakliye minibüsüne istif etti.

PILE = pile nedir; pile ne demek; pile Türkçesi; pile nasıl okunur, okunuşu /payl/ isim

1: 0 ms