• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

drift

Türkçe - İngilizce

gözbilim

drift = sürüklenme [eski terim - öz Türkçe]

DRIFT nasıl okunur, okunuşu /drift/ eylem

drift

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6466

arıcılık

gözbilim

inşaat

su ürünleri

DRIFT = [drift] noun
1 sürükleme, sürüklenme * eşanlamlı : flow, current, rush, sweep
İngilizce örnek : In many countries, there is a drift of population from rural areas to the cities.
Türkçe çevirisi : Birçok ülkede nüfus kırsal bölgelerden şehirlere sürüklenir (kayar).
2 (kar, kum) yığın, birikinti
İngilizce örnek : The wind has blown the snow into drifts.
Türkçe çevirisi : Rüzgâr eserek karı yığınlar haline getirdi. (Rüzgâr kar yığını oluşturdu.)
3 genel anlam
¤ verb
1 sürüklemek * eşanlamlı : float, sail, coast, wander
2 sürüklenmek
İngilizce örnek : The boat drifted towards the rocks.
Türkçe çevirisi : Sandal kayalara sürüklendi.
İngilizce örnek : Their canoe drifted toward the opposite shore.
Türkçe çevirisi : Kanoları karşı sahile doğru sürüklendi.
3 biriktirmek, yığmak * eşanlamlı : accumulate, pile up, amass, gather
4 birikmek
İngilizce örnek : White clouds drifted across the sky.
Türkçe çevirisi : Gökyüzünde beyaz bulutlar birikti.

ilgili sözler / related words

absolute drift acceptable cylinder drift angle of drift anomalistic drift antigenic drift antijenik drift base drift blind drift boom drift reduction valve brass drift catch the drift cathodic drift centering drift cloud drift continental drift continental drift theory cross measures drift day drift delinquent drift disabled and drift dört tekerlekle drift drift açısı drift anchor drift and pillar drift angle drift apart drift away drift band drift bar drift compass drift compensation drift computer drift correction drift current drift eliminator drift error drift fence drift fishes drift float drift from the land drift gage drift gate drift hazard drift ice drift indicator drift instability drift into war drift landing gear drift meter drift mining drift mobility drift motion drift net drift off drift off to sleep drift out drift pin drift plate drift plug drift post drift punch drift radio network controller drift rate drift reduction drift sand drift set drift sight drift signal drift sleeve drift slide drift space drift towards disaster drift transistor drift tube drift tunnel drift type crimp tool drift velocity drift wave drift with the stream drift wood drift work effective drift velocity electron drift electron drift velocity exploration drift exploring drift fan drift force of drift four-wheel drift frequency drift genetic drift get my drift glacial drift haulage drift hollow drift ignitor-current temperature drift impact drift insertion drift instinctual drift key drift larval drift let oneself drift let things drift lift cylinder drift line of drift littoral drift long-term drift monkey drift north pacific drift oscillator drift pilot drift point drift press drift prospecting drift radar drift random drift random genetic drift river drift sand drift snow drift snowboard drift social drift southwest and northeast monsoon drift specimen drift spray drift steering drift tow stick drift reduction valve stone drift support drift the drift of what he said theory of continental drift theory of drift thermal drift toplam drift total drift trail drift sight vapor drift vapour drift wage drift west wind drift whole drift and meaning of a discussion wind and drift chart wind drift working drift zero drift

1: 3 ms