• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

becerikli

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7282

iş dünyası

becerikli = maharetli [öz Türkçe - eski terim]

becerikli = mahir [öz Türkçe - eski terim]

becerikli = şahbaz [öz Türkçe - eski terim]

BECERİKLİ = (becerikli nedir; becerikli ne demek; becerikli İngilizcesi) Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane: «Halk, onun çok becerikli bir müdür olduğuna inanır.» -S. Birsel.

becerikli = cebbâr [Türkçe - Osmanlıca]

becerikli = çîredest [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms