• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

efficient

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2589

EFFICIENT = [i'fişınt] adjective
iyi çalışan, hızlı ve verimli, becerikli * eşanlamlı : effective, useful; competent, able, capable, talented, skilled, expert * karşıtanlamlı : inefficient
İngilizce örnek : For all her experience, she's not an efficient secretary.
Türkçe çevirisi : Bütün deneyimine rağmen hızlı ve verimli bir sekreter değil.
İngilizce örnek : He seems a very efficient salesperson.
Türkçe çevirisi : Çok becerikli bir satıcı gibi görünüyor.
İngilizce örnek : She is not very efficient as a secretary.
Türkçe çevirisi : Sekreter olarak pek becerikli değil.
İngilizce örnek : This machine is very efficient.
Türkçe çevirisi : Bu makine çok verimli.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms