• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

handy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11680

HANDY = ['hendi] adjective
1 kullanışlı, pratik * eşanlamlı : useful, convenient, practical, helpful * karşıtanlamlı : inconvenient
İngilizce örnek : This tool is very handy for opening tins.
Türkçe çevirisi : Bu alet, konserve kutularını açmak için çok kullanışlı.
2 kon. el altında, hazır * eşanlamlı : ready, near, nearby, close, at hand, on hand
İngilizce örnek : I advise my students to keep a dictionary handy whenever they are writing.
Türkçe çevirisi : Yazı yazarken öğrencilerime el altında bir sözlük bulundurmalarını tavsiye ediyorum.

1: 0 ms