• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agile

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 26017

AGILE = ['ecayl] adjective
çevik, atik * eşanlamlı : nimble, active, lively * karşıtanlamlı : clumsy, awkward
İngilizce örnek : A commander must have an agile mind.
Türkçe çevirisi : Bir komutanın kıvrak zekâsı olması lazım.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms