• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

clever

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6655

CLEVER = ['klevı] adjective
1 akıllı, becerikli * eşanlamlı : intelligent, bright, brainy, smart, quick-witted, sharp * karşıtanlamlı : stupid, backward
İngilizce örnek : He is a very clever student.
Türkçe çevirisi : O çok akıllı bir öğrenci.
İngilizce örnek : He is clever at maths.
Türkçe çevirisi : Matematikte yetenekli.
2 usta, ustaca, akıllıca * eşanlamlı : talented, skilful, expert * karşıtanlamlı : clumsy, inept
İngilizce örnek : That is a very clever idea.
Türkçe çevirisi : Bu çok akıllıca bir fikir.

1: 0 ms