• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

competent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4838

hekimlik / medical

COMPETENT = ['kompitınt] adjective
1 yetenekli, usta, ehil * eşanlamlı : skilful, able, capable, adequate, qualified, expert * karşıtanlamlı : incompetent, inept
İngilizce örnek : Mary's a very competent teacher.
Türkçe çevirisi : Mary çok yetenekli bir öğretmen.
İngilizce örnek : Osman is the most competent man in the company.
Türkçe çevirisi : Osman şirketteki en yetenekli adam.
2 doyurucu, yeterli
İngilizce örnek : He has a competent knowledge of Turkish history.
Türkçe çevirisi : Yeterli bir Türk tarihi bilgisi var.
3 yetkili

1: 0 ms