• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

delicate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4219

DELICATE = ['delikıt] adjective
1 narin, zarif, ince * eşanlamlı : fine, dainty, elegant, graceful
İngilizce örnek : I admired the delicate embroidery on her costume.
Türkçe çevirisi : Kostümündeki zarif nakışa hayran kaldım.
2 nazik, hassas * eşanlamlı : sensitive, tender
İngilizce örnek : Her skin is delicate.
Türkçe çevirisi : Onun cildi hassastır.
İngilizce örnek : Frost is harmful to delicate plants.
Türkçe çevirisi : Ayaz hassas bitkilere zararlıdır.
İngilizce örnek : Operations on the eyes are very delicate.
Türkçe çevirisi : Göz ameliyatları çok hassastır.
3 (yemek) leziz ve hafif

ilgili sözler / related words

1: 0 ms