• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

practical

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1173

yöntembilim

PRACTICAL = ['prektikıl] adjective
1 pratik, uygulamalı * eşanlamlı : actual, applied, pragmatic, workable, efficient, doable * karşıtanlamlı : theoretical
İngilizce örnek : Have you any practical experience of running a restaurant?
Türkçe çevirisi : Hiç uygulamalı restoran işletme deneyimin var mı? (Hiç restoran işletmişliğin var mı?)
2 kullanışlı * eşanlamlı : useful, practicable * karşıtanlamlı : impractical
İngilizce örnek : This pan is very practical.
Türkçe çevirisi : Bu tava çok kullanışlı.
3 becerikli, pratik * eşanlamlı : skilled, competent, proficient, qualified
İngilizce örnek : He found a practical way to solve the problem.
Türkçe çevirisi : Sorunu çözmek için pratik bir yol buldu.
* practical joke = muziplik, eşek şakası
İngilizce örnek : I don’t like your practical jokes.
Türkçe çevirisi : Senin eşek şakalarından hoşlanmıyorum.

1: 0 ms