• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

smart

Türkçe - İngilizce

bilişim

SMART nasıl okunur, okunuşu /sma:t/ eylem [smarter, smartest]

smart

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6066

bilişim

SMART = [sma: t] adjective
1 zarif, şık * eşanlamlı : chic, stylish, modish, elegant * karşıtanlamlı : scruffy
İngilizce örnek : She always looks very smart.
Türkçe çevirisi : Her zaman çok şık görünür.
İngilizce örnek : She doesn't look smart in spite of her expensive clothes.
Türkçe çevirisi : Pahalı giysilerine rağmen şık görünmüyor.
2 yakışıklı
İngilizce örnek : He is a smart guy.
Türkçe çevirisi : O yakışıklı bir adam.
3 gösterişli
4 zeki, akıllı, kurnaz, usta * eşanlamlı : clever, bright, keen, sharp, intelligent, witty, shrewd, quick-witted * karşıtanlamlı : stupid
İngilizce örnek : Don't take him for a fool; he is quite smart.
Türkçe çevirisi : Onu aptal sanma, oldukça zekidir.
İngilizce örnek : He thinks he's the smartest man in the world.
Türkçe çevirisi : Kendisinin dünyanın en akıllı adamı olduğunu sanıyor.
5 çevik, canlı * eşanlamlı : active, agile, lively, spirited * karşıtanlamlı : slow
¤ verb
ağrımak, sızlamak, acıtmak * eşanlamlı : pain, hurt, sting, prick

1: 0 ms