• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

able

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 383

ABLE = [eybıl] adjective
yetenekli, becerikli * eşanlamlı : capable, competent, talented, skilled * karşıtanlamlı : unable, incompetent, incapable
İngilizce örnek : Mustafa Kemal was an able man.
Türkçe çevirisi : Mustafa Kemal yetenekli bir insandı.
İngilizce örnek : He is being treated by the ablest doctor in town.
Türkçe çevirisi : Kasabadaki en yetenekli doktor tarafından tedavi ediliyor.
* be able to = -ebilmek, -abilmek
İngilizce örnek : Most birds are able to fly.
Türkçe çevirisi : Çoğu kuş uçabilir.
İngilizce örnek : Many animals are able to see in the dark.
Türkçe çevirisi : Çoğu hayvan karanlıkta görebilir.
İngilizce örnek : He tried hard but wasn’t able to win the race.
Türkçe çevirisi : Çok çalıştı ama yarışı kazanamadı.
İngilizce örnek : I haven't been able to finish my project.
Türkçe çevirisi : Projemi bitiremedim.
İngilizce örnek : I hope to be able to visit you next month.
Türkçe çevirisi : Seni önümüzdeki ay ziyaret edebilmeyi umuyorum.
İngilizce örnek : I'd like to be able to play the piano well.
Türkçe çevirisi : Piyanoyu iyi çalabilmeyi istiyorum.
İngilizce örnek : Will they be able to spend some time with us?
Türkçe çevirisi : Bizimle biraz vakit geçirebilecekler mi?

ilgili sözler / related words

a good actor must be able to laugh and cry convincingly at will able bodied able children able purchaser able to able to breathe again able to copulate able to do something blindfold able to do something standing on one's head able to fly able to pay able to take a joke able to take just so much able to take something able to work an able man are you able to help are you able to help me be able be able to be able to afford be able to bear be able to carry out a task be able to contain be able to cope with be able to do be able to do something be able to do something blindfolded be able to do without be able to explain one's aim well be able to influence be able to make both ends meet be able to read be able to read somebody's handwriting be able to read somebody's inner thoughts be able to read somebody's thoughts be able to remember be able to see the future be able to sleep on a clothes-line be able to take a joke be able to understand be able to walk be able to work be able to write well be hardly able to discern being able to do being able to read insofar as one is able not able to call one's time one's own not able to get something for love or money not able to go on not able to help something not able to make anything out of somebody or something not able to make head or tail of not able to make head or tail of something not able to see the wood for the trees not able to wait not be able to call one's time one's own not be able to make heads or tails of not be able to see beyond than the end of one's nose not be able to see beyond the end of one's nose not be able to see further than the end of one's nose not being able to read not to be able to believe one's eyes not to be able to conceive not to be able to exit not to be able to get married not to be able to go back to sleep not to be able to go to sleep not to be able to help/do anything not to be able to make heads or tails of not to be able to make two ends meet not to be able to stand on one's legs not to be able to stomach not to be able to understand sem ipe r me able when will i be able to see the doctor will i be able to make my connection

1: 1 ms