• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

neat

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7813

NEAT = [ni: t] adjective
1 temiz * eşanlamlı : clean
İngilizce örnek : The garden is neat.
Türkçe çevirisi : Bu bahçe temiz.
İngilizce örnek : He keeps his room neat and tidy.
Türkçe çevirisi : Odasını temiz ve tertipli tutar.
2 tertipli, derli toplu, düzensever * eşanlamlı : tidy, orderly, trim, fastidious, methodical * karşıtanlamlı : messy, disorganized
İngilizce örnek : She is a neat housewife.
Türkçe çevirisi : O, tertipli bir ev hanımıdır.
3 (içki) sek
İngilizce örnek : I drink my scotch neat.
Türkçe çevirisi : Viskimi sek içerim.
4 AE. kon. çok iyi

1: 0 ms