• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

strong

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 525

adjective / sıfat 11

adjective / sıfat 11

adjective / sıfat 12

adjective / sıfat 16 – economics

adjective / sıfat 19

belirteç / adverb 2

belirteç / adverb 3

belirteç / adverb 4

belirteç / adverb 5

STRONG = [strong] adjective
1 güçlü, kuvvetli * eşanlamlı : powerful, mighty, muscular, athletic, robust, hardy, tough * karşıtanlamlı : weak
İngilizce örnek : Is he strong enough to carry the suitcases?
Türkçe çevirisi : Valizleri taşıyacak kadar güçlü mü?
İngilizce örnek : He speaks French with a strong accent.
Türkçe çevirisi : Fransızcayı güçlü bir aksanla konuşuyor.
İngilizce örnek : There are strong undercurrents in this part of the sea.
Türkçe çevirisi : Denizin bu kısmında güçlü dip akıntıları vardır.
İngilizce örnek : The banking system in Turkey is strong.
Türkçe çevirisi : Türkiye’de bankacılık sistemi güçlüdür.
2 metin * eşanlamlı : firm, solid, durable
3 sağlam * eşanlamlı : resistant, solid, sturdy * karşıtanlamlı : fragile
4 (tadı, kokusu) sert, koyu * eşanlamlı : sharp, hot, pungent, piquant

1: 0 ms