• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

twist

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9367

ana kullanım 2

TWIST = [twist] verb
1 bükmek, burkmak * eşanlamlı : twine, entwine; sprain, wrench, contort, distort
İngilizce örnek : I've twisted my ankle.
Türkçe çevirisi : Ayak bileğimi burktum.
İngilizce örnek : She twisted her ankle and it swelled badly.
Türkçe çevirisi : Ayak bileğini burktu ve o çok fena şişti.
2 döndürmek * eşanlamlı : coil, curl, wind, twirl, spin, turn
3 dolamak
4 ters anlam vermek, çarpıtmak * eşanlamlı : pervert, falsify, misrepresent, misinterpret
İngilizce örnek : You twisted the meaning of my statement.
Türkçe çevirisi : Sözümün anlamını çarpıttın.
5 bükülmek
¤ noun
1 bükme, bükülme * eşanlamlı : coil, curl, spin, turn, bend, curve
2 burkma, burkulma * eşanlamlı : sprain, wrench
3 dönemeç * eşanlamlı : turn, bend
4 sicim, ibrişim

1: 0 ms