• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

girdap

Türkçe - İngilizce

denizcilik

inşaat

yerbilim

GİRDAP = (girdap nedir; girdap ne demek; girdap İngilizcesi) 1. coğ. Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, anafor. 2. mec. Tehlikeli yer veya durum: «Biz, aksiyonu olmayan teorilerin girdaplarında boğulmuşuzdur.» - İlhan.

GİRDAP = (girdap nedir; girdap ne demek; girdap İngilizcesi) Merkezkaç kuvvetinin hakim olduğu akış.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms