• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stamp

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6726

baskı

ruhbilim

STAMP = [stemp] verb
1 damgalamak * eşanlamlı : brand, mark, imprint
İngilizce örnek : Customs officers stamp passports at immigration.
Türkçe çevirisi : Gümrük memurları pasaport kontrol noktasında pasaportlara damga basar.
2 pul yapıştırmak
3 (para) basmak
4 (ayağını hızla) hızla yere vurmak, tepinmek * eşanlamlı : tread, trample, step, tramp, crush
İngilizce örnek : Don't stamp your foot near a cat; it will get frightened and run away.
Türkçe çevirisi : Kedinin yakınında ayağını yere vurma, korkup kaçar.
İngilizce örnek : They stamped their feet to the rhythm of the music.
Türkçe çevirisi : Ayaklarını müziğin ritmine göre yere vurdular.
¤ noun
1 pul, posta pulu
İngilizce örnek : Put a stamp on the letter.
Türkçe çevirisi : Mektubun üzerine bir pul koy (yapıştır).
İngilizce örnek : There is no stamp on the envelope.
Türkçe çevirisi : Zarfın üzerinde pul yok.
İngilizce örnek : Sign across the stamp.
Türkçe çevirisi : Pulun üzerine imza at.
2 damga * eşanlamlı : mark, brand, print, hallmark, seal
3 ıstampa
4 iz, işaret

1: 0 ms