• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nitelik

Türkçe - İngilizce

inşaat

iş dünyası

metalbilim

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) 1. Bir şeyin mahiyetini belirleyen özellik, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. 2. Bir şeyin iyi ve kötü oluşu, kalite. 3. Herhangi bir konuda üstünlük.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) 1. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: «Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş.» -A. İlhan. 2. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. 3. fel. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) 1-Bir nesnenin yapısını belirleyen, bir şeyi şöyle ya da böyle yapan özellik; nite, ne gibi, nasıl sorularının karşılığı. // Aristoteles'ten beri nitelik düşüncenin temel anlatım biçimlerinden (kategori) biridir. 2-(Mantıkta)Bir önermenin olumlu ya da olumsuz oluşu. Yargılar niteliklerine göre evetleyici, değilleyici ve sınırlayıcı olurlar.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) Bir nesne ya da birimi ötekilerden ayıran türsel ya da yapısal özelliklerden her biri.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) Bir şeyi o şey yapan ve başka şeylerle karıştırılmamasını sağlayan varoluş biçimi.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) Bireyi, nesne ya da yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) bk. özne-yüklem önermesi niteliği.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) genel uygulayım: Dış görünüm, renk, tad, biçim ve köken gibi, mal, özdek vb. özgü değerlerin tümü.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) İstek, umut.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) Özdek ya da olayların özünü, durumunu ve başkalarından ayrımını belirleyen özelliklerin tümü.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak renk, koku, tad gibi görünümleriyle bilinerek tanınan özellik.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) Sayısal olmadan belirtilen özellik.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) Seslerin çeşidi, ki açınıklarda sesin rengine, abanıklarda boğumlanma tarzına dayanır. A açınığının E, B abanığının M olması birer NİTELİK DEĞİŞMESİ (Changement qualificatif) tir.

NİTELİK = (nitelik nedir; nitelik ne demek; nitelik İngilizcesi) vasıf.

nitelik = evsaf [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = kalifikasyon [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = kalite [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = karakter [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = keyfiyet [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = mahiyet [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = meziyet [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = sıfat [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = trait [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = vasıf [öz Türkçe - eski terim]

nitelik = çigûnegî [Türkçe - Osmanlıca]

nitelik = hâlet [Türkçe - Osmanlıca]

nitelik = keyfiyet [Türkçe - Osmanlıca]

nitelik = keyfiyyet [Türkçe - Osmanlıca]

nitelik = vasf [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms