• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

etki

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 310

bilişim

inşaat

iş dünyası

etki = aksiyon [öz Türkçe - eski terim]

etki = aktif [öz Türkçe - eski terim]

etki = efekt [öz Türkçe - eski terim]

etki = impakt [öz Türkçe - eski terim]

etki = impresyon [öz Türkçe - eski terim]

etki = tasarruf [öz Türkçe - eski terim]

etki = tesir [öz Türkçe - eski terim]

etki = te'sîr [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-de derin bir etki uyandırmak -de etki yaratmak -de iyi bir etki bırakmak -de kötü bir etki bırakmak -e etki etmek -e etki yapmak -e karşı etki olmak -in üzerinde etki sahibi olmak (enerji) dağıtıcı etki (enerji) kaybettirici etki additif etki varyansı aditif etki adiyabatik etki advers etki advers etki bildirim formu afet seviye etki derecesi ağır yan etki akut etki alan etki transistoru alan etki transistörleri alan etki transistörü alan etki tranzistoru alerjen etki algılayıcı aktivasyonu ve etki alanı adaptasyonu alt etki alanı alt-grup etki karışımlı alternatif etki ana bilgisayar ya da etki alanı ana etki ana etki alanı anabolik etki anasal etki anaya ait etki ani etki anjiyogeneze etki annesel etki antagonist etki antagonistik etki antagonizm etki antibiyotik sonrası etki antienflamatuar etki antienflamatuvar etki antiinflamatuar etki antiinflamatuvar etki antikolinerjik etki antikonflikt etki antogonistik etki araçsal etki arıza durumu ve etki analizi arıza durumu, etki ve kritiklik analizi arıza modları ve etki analizi arıza modu etki yönetimi arıza modu ve etki analizi arka etki art etki artı etki artık etki artırıcı etki artistik etki arttırıcı etki asıl etki asidik etki göstermek asimetrik etki atlama etki mekanizması atmosferik etki atomik fotoelektriksel etki aynı yönde etki eden aynı yönde etki yapan bağımlı etki alanı bağışıklık baskılayıcı etki bağışıklık sistemini baskılayıcı etki balistik etki barometrik etki basık etki basit etki başarısız modu etki yönetimi başarısızlık modu etki analizi batmotrop etki beklenmeyen advers etki beklenmeyen bir etki görüldüğünde beklenmeyen ters etki belirleyici etki belirli bir etki sağlayan medyatör benimsenir etki beton prizinde kimyasal etki bileşen arıza etki analizi bileşik etki bilgisayar etki alanı bilgisel etki teorisi bilinmeyen etki alanı bir devletin etki alanını genişletmesini önleme politikası bir şeyle birinde etki bırakmak bir zehirin etki öncesi devresi birbiri üzerine etki etmek birikici etki birikimli etki birinci etki alanı birincil etki alanı denetleyicisi birini üzerinde oldukça etki yaratmak bitkilere zehirli etki biyo kimyasal etki biyokimyasal zehirli etki biyolojik etki biyolojik etki deneyi bonetti etki makinesi bozucu etki bozucu etki kuramı bozucu etki teorisi bozuk etki alanı böbrek hücrelerine olan toksik ve zararlı etki bölgesel etki bölünmüş çizişler etki karışımı bu etki alanı büyü gibi etki ederek yok edivermek büyüme karşıtı etki canlandırıcı etki cayroskopik etki cevabı istenmeyen ve sadece duygulandırıcı bir etki yapmak için sorulan soru cevap almak için değil de belli bir etki yaratmak için sorulan soru ciddi advers etki ciddi ters etki ciddi yan etki cinsel etki yapan koku com ticari etki alanı compton etki çabuk etki eden çabuk ve sert etki çekimlik etki çevre etki analizi çevre faktörlerinin etki yasası çevresel ana etki çevresel etki çevresel etki analizi çevresel etki analizleri çevresel etki beyanı çevresel etki bildirimi çevresel etki degerlendirmesi çevresel etki değerlemesi çevresel etki değerlendirme raporu çevresel etki değerlendirmesi çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğü çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı çevresel etki değerlendirmesi ön raporu çevresel etki değerlendirmesi raporu çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları çevresel etki değerlendirmesi yöntemi çevresel etki değişimleri çevresel etki raporları çevresel etki raporu çevresinde olumlu etki bırakmak çevresinde olumsuz etki bırakmak çift etki çifte etki yaratan sigorta poliçesi çok iyi etki bırakmak çok konumlu etki çoketkenli etki çözüm etki alanı daha sonradan ortaya çıkan etki damar oluşumuna etki daraltıcı etki darbe / etki deflasyonist etki demografik etki dengeleyici etki dengeli etki karışımı deprem etki bölgesi derin etki bırakmak deterministik etki dış etki dış etki süksesyonu dışsal etki maddeleri diferansiyel etki diğer etki alanı dinamik etki dinamik etki alan adı hizmeti dinamik etki yasası dipsojenik etki disülfiram benzeri etki dns etki alanı adı doğal aktiniksel etki doğrudan dikey etki doğrudan doğruya etki doğrudan etki doğrudan etki yapan doğrudan etki, nedensel etki doğrudan yatay etki ilkesi doğrusal etki dolaylı aktiniksel etki dolaylı etki dolaylı piyezoelektrik etki dolaysız aktiniksel etki don etki derinliği dönel etki dönermıknatıssal etki dramatik etki yapma dramatik etki yaratma dromotrop etki düşey etki düz etki düzeltici etki düzenleyici etki analizi edu eğitimsel etki alanı ekolojik etki ekolojik etki bölgesi ekolojik faktörlerin etki alanı ekstrapiramidal yan etki el altından yapılan etki elektro-optik etki elektrofonik etki elektroforetik etki elektrohidrolik etki elektromanyetik etki elektrooptik etki elektrorezistif etki elektrotrop etki elelectro-mekanik etki en düşük etki düzeyi endokrin etki esnek art etki esnek geç etki esrarlı güç ya da etki eşik dozsuz etki eşin etki alanı eşlenik etki etki (alkol, uyuşturucu vb) etki (renk etki akımı etki akımı gerilimi etki alanı etki alanı adı etki alanı ağaç yöneticisi etki alanı arama düzeni etki alanı denetleyicisi seç etki alanı dns adı etki alanı geniş etki alanı ilkesi etki alanı isim çözücüsü etki alanı kökü etki alanı modu etki alanı seç etki alanı son ek arama düzeni etki alanı son eki etki alanı topluluğu etki alanı yöneticileri etki alanı yöneticisi etki alanımı bul etki alanına girmek etki alanına göre sınıflanılmış etki alanına katıl etki alanları etki alanları arası etki alanları/ou'lar etki altında bırakmak etki altında kalabilen etki altında kalan etki altında kalma etki altında kalmadan etki altında kalmadım etki altında kalmak etki altında kalmayan etki altında kalmaz etki altında kalmış etki altında olmak etki analizi etki aracı etki aralığı etki artışı etki aşaması etki aydınlatması etki azalması etki balistiği etki bırakmak etki biçimi etki bölgesi etki büyüklüğü etki çizgesi etki çizgisi etki değerlemesi etki değerlendirme etki değerlendirmesi etki değişkeni etki derecesi etki devresi etki diyagramı etki doğurma ilkesi etki dosyası etki düzeyi etki eden etki edici şey etki edilebilir etki eğrisi etki esaslı harekat yaklaşımı etki etkeni etki etme etki etmek etki faktörü etki fonksiyonu etki gecikmes etki gecikmesi etki geciktirici madde etki genişlemesi etki görevdeşliği etki görüngesi etki göstergesi etki göstermek etki gücü etki hattı etki hezeyanı etki ile elektrikleme etki ile meydana gelen fayda etki ile mıknatıslanma etki ile oluşan fayda etki ile yenilme etki ile yükleme etki ilkesi etki işlevi etki itibariyle etki izgesi etki kanunu etki karışımı etki karışımı etkeni etki karışımı yanlılığı etki katsayısı etki kesimi etki kesiti etki kesme etki konisi etki küresi etki maddeleri etki makinesi etki mekanizması etki merkezi etki niceliği etki nicemi etki noktası etki oranı etki ölçümü etki ölçüt etki ölçütleri etki potansiyel etki potansiyeli etki potansiyeli maksimumu etki potansiyelinin yayılımı etki potansiyeller etki reklamı etki sıralaması etki söz etki spektrumu etki süresi etki süzgeci etki şekli etki tayfı etki teorisi etki tepki kanunu etki tepki kuramı etki tepki yasası etki testi etki testi/darbe testi etki transferi etki türbini etki uyandırmak ya da gösteriş yapmak için etki ve tepki etki yapan organ etki yapm-ak etki yapmak etki yapmak için etki yaratmak etki yarıçapı etki yasası etki yatırımı etki yaygınlaşması etki yaygınlığı etki yayı etki yayılması etki yitimi etki yoğunlaşması etki yolu etki yönetim etki yönünden eşit etki yöresi etki yüzeyi etki zayıflaması etkisi karıştırılmış çok etkenli etki evre etki karışımlı tasarımlar feed-back etki fiyat düşürücü etki fotoelastik etki fotoelektrik etki fotokimyasal etki fotomagnetik etki fotomanyetik etki fotomanyetoelektrik etki fototermoelektrik etki fotovoltaik etki fotovoltayik etki galvanik etki galvanomanyetik etki gece etkisi özellikle gece başlarken elektromanyetik dalgalara olan etki gecikmeli etki gecikmiş etki geç etki geçerli etki alanı denetleyicisi geçersiz etki alanı geçici etki geçici etki çözümleyici geçici etki distorsiyonu gelgit etki alanı genel etki genetik etki geniş etki alanı geniş etki alanlı geniş etki alanlı antibiyotik geniş etki alanlı antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı geniş etki alanlı böcek ilacı geniş etki alanlı böcek öldürücü geniş etki alanlı böcek zehiri geniş etki alanlı böcekkıran geniş etki alanlı haşarat ilacı geniş etki alanlı haşere ilacı geniş etki alanlı insektisit geniş etki alanlı penisilin genişletici etki gereksiz etki geri dönüşlü ağılı etki geri dönüşlü toksik etki geri dönüşlü zehirli etki geriye doğru bozucu etki geriye yönelik bozucu etki gizil etki gizli etki gizlice yapılan etki glisin–fizyolojik etki gov devlet etki alanı görsel etki görsel etki pigmenti gövde etki katsayısı gözlemlenebilen etki göstermeyen doz gözlemlenen en düşük etki düzeyi gözlemlenen en düşük yan etki düzeyi gözlenen en düşük beklenmeyen etki düzeyi güçlü etki güneş kaynaklı etki (kesinti) güvenen etki alanı güvenilen etki alanı güvenli etki alanı hâkimi etki altına almaya çalışma haksız etki halüsinojen etki hata modları ve etki analizi hawthorne etki hayvan kuyruğunun etki kısmı hedefler ve etki mekanizmaları her etki için eşit veya karşı yönde bir tepki vardır herhangi bir etki alanı denetleyicisi herhangi bir etki izlenmeyen düzey herhangi bir yan etki izlenmeyen düzey hızlı etki hiç etki etmemek hiçbir etki altında kalmadan hiçbir etki altında kalmaksızın hiçbir yan etki gözlenmeyen doz hidrolik etki hidrostatik etki hiperkromik etki hipokromik etki holtz etki makinesi hormonlar–fizyolojik etki hücre içi etki alanı hücreler üzerindeki etki ısıelektriksel etki ısıl elektrik etki ısıl etki ısıl etki gerilimi ısıl iyonik etki ısıl mıknatıssal etki ısılelektriksel etki ısılmıknatıssal etki ışık elektrik etki ışıl elektrik etki ışıl elektriksel etki ışıl etki ışıl ısılelektriksel etki ışıl iletimsel etki ışıl mıknatıssal etki ışılelektriksel etki ışılgerilimsel etki ışılmıknatıssal etki ışınkıvıl etki iç etki iç etki alanı grup aralığı iki konumlu etki iki konumlu tek noktalı etki iki taraflı etki ikil etki karışımı ikili etki karışımı ikinci dereceden etki ikincil etki ikincil etki alanı ilacın etki dairesi

1: 0 ms