• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

karakter

Türkçe - İngilizce

KARAKTER = (karakter nedir; karakter ne demek; karakter İngilizcesi) 1. Ayırt edici nitelik. 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye: «Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var.» - Gündüz. 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi: «Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır.» - R. H. Karay. 4. Basımda harf türü. 5. ed. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse. 6. fel. Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

KARAKTER = (karakter nedir; karakter ne demek; karakter İngilizcesi) 1. Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik. 2. Bir organizmanın belirgin yönü ya da yönleri. 3. Bir şeyi benzerlerinden ayıran temel özellik.

KARAKTER = (karakter nedir; karakter ne demek; karakter İngilizcesi) Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.

KARAKTER = (karakter nedir; karakter ne demek; karakter İngilizcesi) Bir variyete ya da türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri olup genlerin etkisi ile meydana çıkarak bir dölden bir döle taşınırlar.

KARAKTER = (karakter nedir; karakter ne demek; karakter İngilizcesi) Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

KARAKTER = (karakter nedir; karakter ne demek; karakter İngilizcesi) Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi; kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi. Karakterin dış görünüşleri ötesinde anlamı sağlayan iç yaşamı vardır. Örnek : Hamlet, Galile, Tartuffe, Othello, Treplev vb.

KARAKTER = (karakter nedir; karakter ne demek; karakter İngilizcesi) Töreler ve törel değerlerle ilgili olarak, kişinin güçlüklere karşın göreli olarak düzenli ve sürekli tepki yapmasını sağlayan özelliklerden oluşan dizgeleşmiş bütünlük.

KARAKTER = (karakter nedir; karakter ne demek; karakter İngilizcesi) Yazın yapıtılarında, bir kişiyi benzerlerinden ayıran temel özelliklerin tümü.

karakter = ıra [eski terim - öz Türkçe]

karakter = kişilik [eski terim - öz Türkçe]

karakter = nitelik [eski terim - öz Türkçe]

karakter = özellik [eski terim - öz Türkçe]

karakter = özyapı [eski terim - öz Türkçe]

karakter = cibillet [Türkçe - Osmanlıca]

karakter = cibilliyet [Türkçe - Osmanlıca]

karakter = hasîsa [Türkçe - Osmanlıca]

karakter = seciyye [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms