• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reddetmek

Türkçe - İngilizce

REDDETMEK = (reddetmek nedir; reddetmek ne demek; reddetmek İngilizcesi) 1. Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek: «Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti.» - = S. F. Abasıyanık. 2. (-den) = Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak: «Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım.» - = H. E. Adıvar. 3. Yalanlamak, çürütmek: «Büyük bir nefretle bu adi yalanı reddederim.» - = H. Çelebi.

REDDETMEK = (reddetmek nedir; reddetmek ne demek; reddetmek İngilizcesi) yadlamak.

reddetmek = yadsımak [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms