• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deny

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3739

DENY = [di'nay] verb
1 doğru olmadığını söylemek, inkâr etmek, reddetmek; yalanlamak * eşanlamlı : contradict, disagree, refuse, reject, turn down, dispute * karşıtanlamlı : admit, confess
İngilizce örnek : He denied breaking the jar.
Türkçe çevirisi : Kavanozu kırdığını reddetti (kırmadığını söyledi).
İngilizce örnek : He denied hearing the police warnings.
Türkçe çevirisi : Polis uyarısını duyduğunu reddetti (duymadığını söyledi).
İngilizce örnek : He denied stealing the money.
Türkçe çevirisi : Parayı çalmadığını söyledi.
İngilizce örnek : He denied the accusation.
Türkçe çevirisi : Suçlamayı reddetti.
İngilizce örnek : The defendant denied killing his wife.
Türkçe çevirisi : Davalı karısını öldürmediğini söyledi.
İngilizce örnek : Do you deny that you have told me a lie?
Türkçe çevirisi : Bana yalan söylediğini inkâr mı ediyorsun?
2 yoksun bırakmak, vermemek
İngilizce örnek : The poor parents didn't want to deny their children an education.
Türkçe çevirisi : Yoksul anne baba çocuklarını eğitimden yoksun bırakmak istemedi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms