• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

refuse

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3973

ana kullanım 1

01. reddetmek 02. kabul etmemek 03. geri çevirmek 04. çekinmek 05. çıkarmak 06. iade etmek 07. istememek 08. razı olmamak 09. refüze etmek 10. vazgeçmek 11. ayak diremek 12. direnmek 13. izin vermemek 14. kaçınmak 15. karşı koymak 16. sırt çevirmek 17. vermemek

ana kullanım 2

01. döküntü 02. süprüntü 03. çöp 04. artık 05. bırakıntı 06. çöp ile ilgili 07. kalıntı 08. mutfak artığı 09. süprüntü ile ilgili 10. bozuntu 11. değersiz 12. istenmeyen 13. işe yaramaz 14. kırpıntı 15. mıcır 16. mucur

bilişim

01. reddet

eczacılık

01. retus

iskambil

01. atmak

madencilik

01. ocak taşları veya lavuar şistleri gibi artıklar

tarım

01. çöplük 02. pislik 03. reddetme

teknik

01. atık 02. cevher artığı 03. zayiat 04. atık madde 05. katı atık

REFUSE = [ri'fyu: z] verb
reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek * eşanlamlı : decline, reject, turn down, spurn, deny * karşıtanlamlı : allow, accept
İngilizce örnek : He refused to sit down.
Türkçe çevirisi : Oturmayı reddetti.
İngilizce örnek : I refused to take part in a demonstration.
Türkçe çevirisi : Gösteriye katılmayı reddettim.
İngilizce örnek : He refused to answer the questions until his lawyer arrived.
Türkçe çevirisi : Avukatı gelene kadar sorulara yanıt vermeyi reddetti.
İngilizce örnek : When I asked him he refused to tell me.
Türkçe çevirisi : Ona sorunca bana söylemeyi reddetti.
İngilizce örnek : He was unhappy because she had refused to marry him.
Türkçe çevirisi : Mutsuzdu çünkü onunla evlenmeyi reddetmişti.

REFUSE = nasıl okunur, okunuşu /'refyu:s/ isim

REFUSE = nasıl okunur, okunuşu /ri'fyu:z/ eylem

1: 0 ms