• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reject

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5559

ana kullanım 1

01. reddetmek 02. kabul etmemek 03. geri çevirmek 04. bir tarafa atmak 05. ıskartaya çıkarmak 06. atmak 07. iade etmek 08. kaytarmak 09. tasfiye etmek 10. yadsımak 11. yokumsamak 12. çıkarmak 13. defetmek 14. istememek 15. klark çekmek 16. kusmak 17. püskürtmek 18. sırt çevirmek 19. yoksamak

ana kullanım 2

01. ıskarta mal 02. hatalı ürün 03. işe yaramaz kimse 04. işe yaramaz şey 05. ıskarta 06. mezat malı 07. sakat eşya 08. çürüğe çıkan kimse 09. defolu mal 10. işe yaramaz 11. ıskartaya çıkarılan şey 12. reddedilen kişi ya da şey

argo

01. klark çekmek

basketbol

01. top kesme

bilişim

01. reddet

hukuk

01. itiraz etmek

kâğıt endüstrisi

01. rejekt

teknik

01. ret 02. bir kenara atılan yararsız şey

REJECT = [ri'cekt] verb
reddetmek, geri çevirmek * eşanlamlı : refuse, deny, decline, turn down, disallow * karşıtanlamlı : accept
İngilizce örnek : The boss rejected my suggestion.
Türkçe çevirisi : Patron önerimi geri çevirdi.
İngilizce örnek : We decided to reject their offer.
Türkçe çevirisi : Onların teklifini reddetmeye karar verdik.

1: 0 ms