• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

exclude

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6631

ana kullanım

01. kabul etmemek 02. içeri sokmamak 03. uzak tutmak 04. engel olmak 05. önlemek 06. saymamak 07. istisna etmek 08. dışlamak 09. hesaba katmamak 10. hariç tutmak 11. dışarı atmak 12. çıkarmak 13. kovmak 14. düşünmemek 15. kafasından çıkarmak 16. dahil etmemek 17. kafasından atmak 18. yoksun bırakmak 19. açık ta bırakmak 20. dışında tutmak 21. -e engel olmak 22. içeri almamak 23. reddetmek

bilişim

01. atanmış adresleri çıkar 02. çıkar 03. dışında tut 04. dışla 05. dışta tutma

hekimlik

01. ekarte etmek

hukuk

01. dışında bırakmak

EXCLUDE = [ik'sklu: d] verb
1 kabul etmemek, içeri sokmamak * eşanlamlı : ignore, reject, omit, except, preclude * karşıtanlamlı : include
2 dışlamak, hesaba katmamak * eşanlamlı : ban, bar, keep out, shut out, veto, disallow * karşıtanlamlı : admit
3 dışarı atmak, kovmak * eşanlamlı : expel, eject, remove, throw out

ilgili sözler / related words

1: 0 ms