• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dismiss

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10106

ana kullanım

ana kullanım 2

DISMISS = [dis'mis] verb
1 (işten) çıkarmak, yol vermek * eşanlamlı : discharge, release * karşıtanlamlı : engage, employ
İngilizce örnek : The company threatened to dismiss workers on strike.
Türkçe çevirisi : Şirket grevdeki işçileri işten atmakla tehdit etti.
İngilizce örnek : When the secretary had been dismissed, the manager had to write the letters himself.
Türkçe çevirisi : Sekreter kovulduğu zaman müdür mektupları kendi yazmak zorunda kaldı.
2 gitmesine izin vermek * eşanlamlı : let go
İngilizce örnek : The students will be dismissed from class soon.
Türkçe çevirisi : Birazdan öğrencilerin okuldan gitmelerine izin verilecek.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms