• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

protest

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3996

PROTEST 1 = [prı'test] verb
1 karşı çıkmak, itiraz etmek * eşanlamlı : object, oppose, disapprove, complain * karşıtanlamlı : approve, agree
İngilizce örnek : No one wanted to protest against the manager's ideas.
Türkçe çevirisi : Kimse müdürün fikirlerine itiraz etmek istemedi.
İngilizce örnek : Countrymen are protesting about the new tax.
Türkçe çevirisi : Vatandaşlar yeni vergiye itiraz ediyor.
2 iddia etmek * eşanlamlı : assert

PROTEST 2 = ['proutest] noun
1 itiraz, karşı çıkma, protesto * eşanlamlı : objection, opposition, protestation, complaint, disagreement * karşıtanlamlı : approval, agreement
İngilizce örnek : The workmen are on strike in protest against the government's scheme.
Türkçe çevirisi : İşçiler hükümetin projesini protesto için grevdeler.
İngilizce örnek : The government has decided to ban the protest march.
Türkçe çevirisi : Hükümet protesto yürüyüşünü yasaklamaya karar verdi.
2 tic. protesto

PROTEST = protest nedir; protest ne demek; protest Türkçesi; protest nasıl okunur, okunuşu /prı'test/ eylem

PROTEST = protest nedir; protest ne demek; protest Türkçesi; protest nasıl okunur, okunuşu /'proutest/ isim

1: 0 ms