• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

negative

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1206

fotoğraf

fotoğrafçılık

NEGATIVE = ['negıtiv] adjective
1 negatif, olumsuz * eşanlamlı : opposing, contrary, denying; pessimistic * karşıtanlamlı : positive
İngilizce örnek : Her attitude was terribly negative.
Türkçe çevirisi : Onun tutumu fena derecede negatifti.
İngilizce örnek : In English, 'im-' is a prefix for negative words.
Türkçe çevirisi : İngilizcede ‘im-‘, olumsuz sözcüklerin için bir önektir.
İngilizce örnek : It was negative of him to say I can’t give up smoking.
Türkçe çevirisi : Sigarayı bırakamayacağımı söylemekle negatiflik etti.
İngilizce örnek : The pregnancy test was negative.
Türkçe çevirisi : Gebelik testi negatifti.
2 mat. eksi * eşanlamlı : positive
¤ noun
1 (söz, deyim vb.) olumsuz
İngilizce örnek : She answered in the negative.
Türkçe çevirisi : Olumuz yanıt verdi.
2 (film) negatif
İngilizce örnek : I don’t have the negative of the photograph.
Türkçe çevirisi : Bende fotoğrafın negatifi yok.

1: 0 ms