• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sink

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6260

ana kullanım 2

SINK = [sink] verb
sank [senk], sunk [sank]
1 batmak * eşanlamlı : descend, fall, drop, fail * karşıtanlamlı : rise
İngilizce örnek : Iron sinks in water.
Türkçe çevirisi : Demir suda batar.
İngilizce örnek : The ship sank to the bottom.
Türkçe çevirisi : Gemi dibe battı.
İngilizce örnek : The boy sank because he couldn't swim.
Türkçe çevirisi : Oğlan battı çünkü yüzemiyordu.
2 batırmak * eşanlamlı : dip, submerge
3 çekmek
4 alçalmak * eşanlamlı : decline, diminish, decrease
¤ noun
(mutfakta) evye
İngilizce örnek : My husband is fixing the bathroom sink.
Türkçe çevirisi : Kocam banyo evyesini tamir ediyor.
İngilizce örnek : Put the used cutlery in the sink.
Türkçe çevirisi : Kullanılmış çatal bıçağı evyeye koy.

1: 0 ms