• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

repel

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18961

ana kullanım 2

havacılık

tekstil

REPEL = [ri'pel] verb
1 geri püskürtmek, itmek * eşanlamlı : drive back, repulse, resist, reject, rebuff
İngilizce örnek : Like poles repel each other.
Türkçe çevirisi : Benzer kutuplar birbirini iter.
İngilizce örnek : The police repelled the terrorist attack.
Türkçe çevirisi : Polis terörist saldırısını püskürttü.
İngilizce örnek : These coats repel water.
Türkçe çevirisi : Bu paltolar suyu iter.
2 iğrendirmek * eşanlamlı : disgust, nauseate, sicken * karşıtanlamlı : attract

1: 0 ms