• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kill

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2687

ana kullanım 1

01. öldürmek 02. yok etmek 03. adam öldürmek 04. bastırmak 05. bitirmek 06. boğazlamak 07. boğmak 08. boş geçirmek 09. boşa çıkarmak 10. boşa geçirmek 11. boşaltmak 12. can almak 13. cana kıymak 14. canına kıymak 15. canına okumak 16. defterini dürmek 17. elini kana bulamak 18. enerjisini tüketmek 19. etkisiz hale getirmek 20. gebertmek 21. geçersiz kılmak 22. haklamak 23. hayvan kesmek 24. helak etmek 25. itlaf etmek 26. katletmek 27. kesmek 28. kırmak 29. kıymak 30. mortlatmak 31. ortadan kaldırmak 32. öldürücü olmak 33. ölüme neden olmak 34. ölümüne neden olmak 35. paklamak 36. parçalamak 37. tahrip etmek 38. telef etmek 39. tıkamak 40. yakmak 41. adresini değiştirmek 42. avlamak 43. bağırsağını deşmek 44. becermek 45. biçmek 46. büyülemek 47. canına ezan okumak 48. canını almak 49. canını cehenneme göndermek 50. canını çıkarmak 51. cinayet işlemek 52. dindirmek 53. durdurmak 54. gülmekten katütmak 55. harcamak 56. iptal etmek 57. işini bitirmek 58. kahretmek 59. kârını tamam etmek 60. mahcup etmek 61. mahvetmek 62. nallamak 63. postuna saman doldurmak 64. söndürmek 65. tahtalı köye yollamak 66. tamam etmek 67. tekmillemek 68. temize havale etmek 69. temizlemek 70. tepelemek 71. tığlamak 72. tırlatmak 73. ufalamak 74. vurmak 75. vücutunu ortadan kaldırmak 76. yalanlamak 77. yemek 78. yormak 79. yürütmek

ana kullanım 2

01. avda öldürülmüş hayvan 02. av 03. öldürme 04. batırma 05. öldürülen hayvan 06. tahrip etme

argo

01. harcamak 02. icabına bakmak 03. nallamak 04. temizlemek 05. zımbalamak

askeri

01. batırmak 02. düşürmek 03. imha etmek 04. indirmek 05. tahrib etme 06. tahribetmek 07. vurmak 08. yakıp yıkma

avcılık

01. avda öldürülen hayvan 02. avlamak

baskı

01. çıkarmak 02. yayınlatmamak

bilişim

01. kes

havacılık

01. düşürme 02. safdışı etme

iş dünyası

01. reddetmek 02. veto etmek 03. bozmak 04. çalışamaz hale getirmek

madencilik

01. grizu

mecaz

01. hesabını görmek

mimarlık

01. kireci çok pişirmek

sinema

01. sök 02. söndür 03. söndürmek

spor

01. durdurmak

tekstil

01. koza içerisindeki krizaliti öldürmek

voleybol

01. hücum sayısı

1: 0 ms