• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kill

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2687

ana kullanım 1

01. öldürmek 02. yok etmek 03. adam öldürmek 04. bastırmak 05. bitirmek 06. boğazlamak 07. boğmak 08. boş geçirmek 09. boşa çıkarmak 10. boşa geçirmek 11. boşaltmak 12. can almak 13. cana kıymak 14. canına kıymak 15. canına okumak 16. defterini dürmek 17. elini kana bulamak 18. enerjisini tüketmek 19. etkisiz hale getirmek 20. gebertmek 21. geçersiz kılmak 22. haklamak 23. hayvan kesmek 24. helak etmek 25. itlaf etmek 26. katletmek 27. kesmek 28. kırmak 29. kıymak 30. mortlatmak 31. öldürücü olmak 32. ölüme neden olmak 33. ölümüne neden olmak 34. ortadan kaldırmak 35. paklamak 36. parçalamak 37. tahrip etmek 38. telef etmek 39. tıkamak 40. yakmak 41. adresini değiştirmek 42. avlamak 43. bağırsağını deşmek 44. becermek 45. biçmek 46. bozmak 47. büyülemek 48. çalışamaz hale getirmek 49. canına ezan okumak 50. canını almak 51. canını cehenneme göndermek 52. canını çıkarmak 53. cinayet işlemek 54. dindirmek 55. gülmekten katütmak 56. harcamak 57. iptal etmek 58. işini bitirmek 59. kahretmek 60. kârını tamam etmek 61. mahcup etmek 62. mahvetmek 63. nallamak 64. postuna saman doldurmak 65. reddetmek 66. söndürmek 67. tahtalı köye yollamak 68. tamam etmek 69. tekmillemek 70. temize havale etmek 71. temizlemek 72. tepelemek 73. tığlamak 74. tırlatmak 75. ufalamak 76. veto etmek 77. vücutunu ortadan kaldırmak 78. vurmak 79. yalanlamak 80. yemek 81. yormak 82. yürütmek

ana kullanım 2

01. avda öldürülmüş hayvan 02. av 03. öldürme 04. batırma 05. öldürülen hayvan 06. tahrip etme

argo

01. harcamak 02. icabına bakmak 03. nallamak 04. temizlemek 05. zımbalamak

askeri

01. batırmak 02. imha etmek 03. tahrib etme 04. tahribetmek 05. vurmak 06. yakıp yıkma 07. düşürmek 08. indirmek

avcılık

01. avda öldürülen hayvan 02. avlamak

baskı

01. çıkarmak 02. yayınlatmamak

bilişim

01. kes

havacılık

01. düşürme 02. safdışı etme

madencilik

01. grizu

mecaz

01. hesabını görmek

mimarlık

01. kireci çok pişirmek

sinema

01. sök 02. söndür 03. söndürmek

spor

01. durdurmak

tekstil

01. koza içerisindeki krizaliti öldürmek

voleybol

01. hücum sayısı

KILL = [kil] verb
1 öldürmek * eşanlamlı : slaughter, slay, murder, assassinate, execute, annihilate, massacre
İngilizce örnek : He is in jail for killing a bank clerk.
Türkçe çevirisi : Bir banka memurunu öldürmekten hapiste.
İngilizce örnek : He was sentenced to death for killing his boss.
Türkçe çevirisi : Patronunu öldürmekten ölüme mahkûm edildi.
İngilizce örnek : He killed the mosquito with a newspaper.
Türkçe çevirisi : Sivrisineği bir gazete ile öldürdü.
İngilizce örnek : Fortunately, nobody was killed in the accident.
Türkçe çevirisi : Bereket versin ki kazada kimse öldürülmedi (ölmedi).
İngilizce örnek : It is feared that hundreds were killed in the hurricane.
Türkçe çevirisi : Kasırgada yüzlerce kişinin ölmesinden korkuluyor.
2 yok etmek * eşanlamlı : destroy, abolish, cancel

1: 0 ms