• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kill

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2687

ana kullanım 1

bilişim

madencilik

KILL = [kil] verb
1 öldürmek * eşanlamlı : slaughter, slay, murder, assassinate, execute, annihilate, massacre
İngilizce örnek : He is in jail for killing a bank clerk.
Türkçe çevirisi : Bir banka memurunu öldürmekten hapiste.
İngilizce örnek : He was sentenced to death for killing his boss.
Türkçe çevirisi : Patronunu öldürmekten ölüme mahkûm edildi.
İngilizce örnek : He killed the mosquito with a newspaper.
Türkçe çevirisi : Sivrisineği bir gazete ile öldürdü.
İngilizce örnek : Fortunately, nobody was killed in the accident.
Türkçe çevirisi : Bereket versin ki kazada kimse öldürülmedi (ölmedi).
İngilizce örnek : It is feared that hundreds were killed in the hurricane.
Türkçe çevirisi : Kasırgada yüzlerce kişinin ölmesinden korkuluyor.
2 yok etmek * eşanlamlı : destroy, abolish, cancel

1: 0 ms