• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bitmek

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom – informal

iş / business

iş dünyası

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) 1. Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek: «Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?» -F. R. Atay. 2. Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak: «Aynı anda sahnenin her yerinde birden bitiyor, bir şarkıcıdan çok bir göz bağcıya benziyordu.» -M. Mungan.

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) 1. Koyulaşmak, donmak (Pekmez, sekerli maddeler).

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) 1. Meydana gelmek, hâsd olmak, çıkmak. 2. Bitişmek, kaynaşmak. 3. Mahvolmak, iflâs etmek. 4. (insanlar için) yetişip büyümek.

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) 1. Tükenmek: «Dün akşam param bitmişti.» -S. F. Abasıyanık. 2. Sona ermek: «Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmiştir.» -T. Buğra. 3. mec. Çok yorulmak. 4. mec. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak: «Biçare adam on günde limon sarısına dönmüş, incelmiş, bitmiş.» -E. İ. Benice. 5. (-e) argo Çok sevmek, bayılmak, beğenmek: «Buğulu bir sesi var. Ben böyle sese biterim.» -H. Taner.

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) Bal, reçel, pekmez vb. şekerlenmek.

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) Birden ortaya çıkmak.

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) Saçlar birbirine dolaşmak.

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) Usanmak, bıkmak.

BİTMEK = (bitmek nedir; bitmek ne demek; bitmek İngilizcesi) Yara kavuşmak, bitişmek.

bitmek = hitam bulmak [Türkçe - Osmanlıca]

bitmek = tenebbüt etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 1 ms