• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bildirme

Türkçe - İngilizce

BİLDİRME = (bildirme nedir; bildirme ne demek; bildirme İngilizcesi) Ticari mallar ve benzeri başka işlemlerde gerekli görülen özelliklerin ilgililerine bildirilmesi.

BİLDİRME = (bildirme nedir; bildirme ne demek; bildirme İngilizcesi) Vergi suçlarının vergi yönetimine bildirilmesidir.

BİLDİRME = (bildirme nedir; bildirme ne demek; bildirme İngilizcesi) Vergilemenin geçerli olabilmesi için her işlemin yükümlüye haber verilmesi işlemleridir.

bildirme = arz [öz Türkçe - eski terim]

bildirme = beyan [öz Türkçe - eski terim]

bildirme = deklare [öz Türkçe - eski terim]

bildirme = ihbar [öz Türkçe - eski terim]

bildirme = ilam [öz Türkçe - eski terim]

BİLDİRME = (bildirme nedir; bildirme ne demek; bildirme İngilizcesi) Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

BİLDİRME = (bildirme nedir; bildirme ne demek; bildirme İngilizcesi) Bir kimsenin kendisine ya da başkasına karşı işlendiğini bildiği bir suçu, kovuşturma yapmaya yetkili olan yere bildirmesi.

BİLDİRME = (bildirme nedir; bildirme ne demek; bildirme İngilizcesi) Tecimsel mallar ve benzeri başka işlemlerde gerekli görülen özelliklerin ilgililerine bildirilmesi.

bildirme = iblâğ [Türkçe - Osmanlıca]

bildirme = ihbâr [Türkçe - Osmanlıca]

bildirme = i'lâm [Türkçe - Osmanlıca]

bildirme = iş'âr [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

adres gösterge veya bildirme grubu alarm bildirme işareti alındığını bildirme anında bildirme anlaşmanın bozulacağını bildirme anlaşmanın geçersizliğini bildirme antlaşmanın yenilenmiyeceğini bildirme beyan bildirme bildirme cümlesi bildirme eki bildirme görevi bildirme görevi ve sorumluluk bildirme ile ilgili bildirme kâğıdı bildirme kipi bildirme kipleri bildirme koşacı bildirme mektubu bildirme süresi bildirme tümceleri bildirme tümcesi bir şeyin alındığını bildirme değişen konumu bildirme demir bildirme donatımı deniz tehlike bildirme hizmeti durum bildirme bıykını durum bildirme mesajı fikir bildirme prosedürü fiyat bildirme hata bildirme raporu hataları denetleme ve bildirme hedef bölgesi bildirme gridi isim bildirme günü işten ayrılacağını bildirme iz bildirme karşılıklı görüş bildirme kaza bildirme çizelgesi kendi hakkında kanı bildirme ölçeği kesinlikle bildirme kıyamet günü olacakları bildirme mal edinme ve artışlarını bildirme mecburi bildirme noktası mevcut maddeleri bildirme raporu neden bildirme yoluyla kanıtlama otomatik olarak çarpmayı bildirme sistemi ödemenin alındığını bildirme önceden bildirme program değişikliklerini bildirme resmen bildirme sessiz kalarak muvafakat bildirme son bildirme tarihi tahmini bir maliyet bildirme tahmini maliyet bildirme tebliğ bildirme tehlike bildirme için kullanılan frekans telefonda saati bildirme servisi yeniden bildirme yurt içinde adres bildirme yükümlülüğü

1: 0 ms