• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bildirmek

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

havacılık

bildirmek = arz etmek [öz Türkçe - eski terim]

bildirmek = beyan etmek [öz Türkçe - eski terim]

bildirmek = deklare etmek [öz Türkçe - eski terim]

bildirmek = lütfetmek [öz Türkçe - eski terim]

bildirmek = rapor etmek [öz Türkçe - eski terim]

bildirmek = tebliğ etmek [öz Türkçe - eski terim]

BİLDİRMEK = (bildirmek nedir; bildirmek ne demek; bildirmek İngilizcesi) 1. Herhangi bir şeyi haber vermek: «Babası ile arasındaki bütün mektuplaşmaları bana da bildiriyor.» -E. İ. Benice. 2. (nsz) Herhangi bir konuda bilgi vermek: «Gönderdiğim mektubun bir ehemmiyeti yoktur diye bildir, dedi.» -F. R. Atay. 3. (-i) Anlatmak, ifade etmek: «Sadi hem acele acele konuşarak fikirlerini bildiriyor hem de gözlerini ileriye uçan bisikletlerden hiç alamıyordu.» -H. Taner.

BİLDİRMEK = (bildirmek nedir; bildirmek ne demek; bildirmek İngilizcesi) ihbâr etmek, teblîğ etmek.

bildirmek = ihbar etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-den uzak durmasını bildirmek -dığını bildirmek -e mahkeme kararını bildirmek -ın alındığını bildirmek -i bildirmek -ye bağlılığını bildirmek 1215 yılında kral john tarafından İngilizlerin kişisel ve siyasal özgürlüklerini bildirmek için çıkarılmış ve sonradan birçok defa yenilenmiş olan ferman açıkça bildirmek aldığını bildirmek alındığını bildirmek alındığını bildirmek (bir şeyin) anlaşmanın bozulacağını bildirmek anlaşmanın geçersizliğini bildirmek ayrıldığını imza atarak bildirmek babası olduğunu bildirmek bağlılığını bildirmek bildirmek (fiyatını) bildirmek (mahkeme kararını) bildirmek (suçu vb) bildirmek istiyorum bir hırsızlık olayını bildirmek istiyorum bir ödemenin alındığını bildirmek bir saldırıyı bildirmek istiyorum bir sorun üzerinde görüş bildirmek bir soygunu bildirmek istiyorum bir şüpheli şahsı bildirmek istiyorum birine bildirmek birine bir şeyi aniden bildirmek birine haddini bildirmek çalınan bir arabayı bildirmek istiyorum davete icabet edemeyeceğini bildirmek doğru olduğunu bildirmek eksik bildirmek fikir bildirmek fikrini bildirmek fiyat bildirmek geldiğini bildirmek gelişini bildirmek gelişini bildirmek (otel ya da havaalanında) gelişmeleri bildirmek görüş bildirmek gümrüğe bildirmek haber ya da makaleyi telgrafla bildirmek haddini bildirmek hasta olduğunu bildirmek hizmetinden çıkacağını vb'ni bildirmek hükmü bildirmek ilham yoluyla bildirmek işaretle bildirmek işaretlerle bildirmek işsiz olduğunu hükümete bildirmek işsiz olduğunu resmen bildirmek işten ayrılacağını bildirmek kararı bildirmek katılmayacağını bildirmek katiyetle bildirmek kendini hasta diye bildirmek kesinlikle bildirmek kötü bir şeyi bildirmek kredi değerliliğini bildirmek kredi güvenilirliğini bildirmek kredi itibarını bildirmek mahkeme kararını bildirmek mahkemeye başvurarak iflasını bildirmek malları gümrük idaresine bildirmek mazeret bildirmek mektup göndererek bir şeyin alındığını bildirmek mevcudiyetini bildirmek olumsuz görüş bildirmek otele geliş bildirmek ödemenin alındığını bildirmek önceden bildirmek piyasa fiyatını bildirmek polise bildirmek resmen bildirmek seçim sonucunu bildirmek seçim sonuçlarını bildirmek sesle bildirmek silahlı birini bildirmek istiyorum suçu polise bildirmek şikayetini bildirmek şüpheli bir paketi bildirmek istiyorum tam anlamını bildirmek tanrısal bir esinle bildirmek tarihleri bildirmek teessürlerini bildirmek tehlikeyi bildirmek telefonla bildirmek telgrafla bildirmek telsizle bildirmek teşekkürlerini bildirmek uzak durmasını bildirmek üzüntüsünü bildirmek vaktin geldiğini bildirmek varışını/geldiğini bildirmek yazı ile bildirmek yeniden bildirmek yetkililere bildirmek yükü bildirmek

1: 0 ms