• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

delik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1641

ad / noun – anatomy

ad / noun – architecture

ad / noun – diving

ad / noun – law

ad / noun – medical

ad / noun – textiles

ad / noun – veterinary

ad / noun – zoology

isim / noun – anatomy

isim / noun – British

isim / noun – slang

isim / noun – USA

delik = foramen [öz Türkçe - eski terim]

delik = orifis [öz Türkçe - eski terim]

delik = ostiyum [öz Türkçe - eski terim]

delik = porus [öz Türkçe - eski terim]

DELİK = (delik nedir; delik ne demek; delik İngilizcesi) 1. Dar, küçük açıklık: «Anahtar deliği karanlıktı, içerden belli belirsiz sesler geliyordu.» -Y. Atılgan. 2. Dar, küçük çukur: «Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı.» -S. F. Abasıyanık. 3. Küçük hayvan yuvası: Fare deliği. 4. sf. Delinmiş olan: «Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum.» -H. S. Tanrıöver. 5. argo Cezaevi.

DELİK = (delik nedir; delik ne demek; delik İngilizcesi) Cezaevi.

DELİK = (delik nedir; delik ne demek; delik İngilizcesi) Kızlığı giderilmiş, bikri bozulmuş: Delik çıhtı diyi gızcağızı giri göndermişler.

DELİK = (delik nedir; delik ne demek; delik İngilizcesi) Pencere.

DELİK = (delik nedir; delik ne demek; delik İngilizcesi) Sinema Filmin ya da mıknatıslı kuşağın çeşitli sinema araçlarında düzenli yürümesini sağlamak amacıyla, bu araçlardaki dişlere uygun biçimde tek ya da iki yanında, düzenli aralıklarla uzunlamasına sıralanan belirli boy ve biçimdeki boşluklar.

delik = hufre [Türkçe - Osmanlıca]

delik = menfez [Türkçe - Osmanlıca]

delik = sûrâh [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-de delik açmak açık delik açılan delik açılı delik açılmamış delik açılmış delik adam girecek kadar delik ağıza benzer delik ağzı tapalı delik alt delik aşındırarak delik açmak ayarlanmış delik ayarlı delik enjeksiyonu aynadan ilk delik sırasına kadar olan yatay uzaklık bağırsakta delik açma beyzi delik biçim verilmiş delik bijon delik çemberi binbir delik otu bir delik ya da yarıktan bakış bir delik ya da yarıktan bakmak bir dizi delik açma bir meme içindeki küçük delik birlikte patlatılan delik grubu (patlatma) biyolojik delik bombanın açtığı delik boydan boya kaplamalı delik brankiyal delik burgu ile delik açmak büyük delik açma cebi delik cebi delik olmak cebim delik cep delik cepken delik conta delik zımbası çan şekilli delik çapraz açılmış delik çekici delik darbesi çocukların kulakları delik olur çok akslı delik delme makinesi çok milli delik delme makinesi çok noktalı delik ekstansometresi dairesel delik dar uzun delik delik (golf) delik açarak batırma delik açarak batırmak delik açıklığı delik açılmak delik açıp batırmak delik açma delik açma ameliyatı delik açma aygıtı delik açma işlemi delik açma makinesi delik açma süreçleri delik açma testeresi delik açma voltaj oranı delik açma zımbası delik açmak delik ağız delik ağızlığı delik akımı delik alanı delik aralığı delik aşınması delik boru delik burgulama süreci delik büyütücü delik cidarı delik çapı delik çeperi delik çevresine yerleştirilen yuvarlak metal delik delici delik delme delik delme aleti delik delme hızı delik delme işi delik delme makinesi delik delme ve yiv açma makinesi delik delmek delik deşik delik deşik etmek delik deşik olmak delik devingenliği delik devinirliği delik dizisi delik doğruluğu delik doldurma delik dövme delik düzeni delik düzgünlüğü delik eğesi delik enjeksiyonu delik flep delik geçit bölgesi delik genişletici delik genişletici burgu delik genişletme delik genişletme aleti delik genişliği delik gez delik gözlem aygıtı ile kontrol delik halka delik halkası delik hareketliliği delik hazırlama delik ıskarpelası delik iç çap mikrometresi delik içi basıncı delik içi kaplama delik iletimi delik işleme delik işleme frezesi delik işleme makinesi delik işleme tezgâhı delik kalemi delik kapağı delik kapanı delik kapatmak delik kaynağı delik kaynağı yapma delik kesici delik kesicileri delik kesiti delik kondüksiyonu delik kutru delik mastarı delik mobilitesi delik olmak delik ölçeği delik örüntüsü delik paterni delik pergel delik rengi delik sapması delik stopu delik şablonu delik testereleri delik testeresi delik tesviye eğesi delik tezgâhı delik tıkamak delik tıpası delik tuzağı delik uçlu delik veya yiv açmak için kullanılan kesici alet delik yalıtımı delik yeri delik yoğunluğu delik yöre delik zerketme delik zımba birimi delik zımba demiri delik zımbası derin delik delme tezgâhı derin delik işleme dış yanı dar delik dikdörtgen delik dikey delik açma makinesi dikine delik delme makinesi direkli delik kepçesi diş açılmış delik dişli delik doğru söyleyenin tepesi delik olur döşemede bırakılmış delik düz tabanlı delik ek delik açma elek delik açıklığı elek delik boyutuna yakın elek delik boyutuna yakın parçacıklar elek delik çapı elek delik uzaklığı eleklerin delik sayısı elektrikli kimyasal delik açma elektron delik çifti elle kısa bir delik delmek fıçıda delik açmak fotoelektriksel delik detektörü fotoğraf makinesinde merceklere gelen ışığı ayarlamak için genişletip daraltılabilen delik frontal kör delik gemi bordalarında bulunan ve suların güverteden denize akmasını sağlayan delik geminin karinasına sintine suyunun geçmesi için yapılmış delik ve oluk gözle delik denetim hail delik halka delik boyutu halkalı delik hava açıklığı ile resim plakası arasındaki delik hole kör delik iç delik iğne ile açılan delik iğne ile açılmış delik iğneli delik iğneyle açılan delik infratemporal delik kaçacak delik kaçacak delik aramak kaçacak delik arar halde kafatası altındaki büyük delik kale duvarındaki delik kale duvarındaki yuvarlak delik kapaklı delik kapaklı küçük delik kara delik kara delik (uzayda her şeyi içine çeken) kare delik karından bağırsağa delik açma karot alabilen içi delik burgu kayada suyun açtığı delik kemik içi delik kemikte küçük delik kemikteki küçük delik kılavuz delik kılavuz delik zımbası kılcal delik konik ağızlı delik konik delik konik havşalı delik kör delik kör delik zıvana dili kulağı delik kulağı delik olmak kulakçıklararası delik kuru delik kuyu delik no küçücük delik küçük delik küçük delik açma küçük delik dedektörü külbütör kolu delik çapı lamba açma ve delik delme makinesi lameller delik langmuir delik doldurması matkapla delik açmak mekanik delik açma küreği meme delik çapı memeli hayvanların barındığı delik ağaç metal yüzeyindeki küçük delik midede açılan delik mideye delik açılma ameliyatı muhafazaya alınmış delik muhtelif delik delme işlemleri musluk takılmış delik nominal güçte delik açma numaralı delik oval bir delik oval delik ölçün delik ön delik anahtarı para cepte delik yapar parmak delik patlatılan delik perfore delik açma makineleri pilot delik pim delik delme makinesi radyatör delik tıkayıcı rotasyon ekseni yönünde küçük çaplı silindir şeklinde bir delik meydana getirecek şekilde yapılmış imla hakkı sandal veya fıçıda delik açmak seddede delik sıcak delik sık delik açma sık delik açma aleti sık delik açmak silindir şeklinde delik açma sivri bir uçla açılan delik sivri bir uçla yapılan delik ya da işaret spermin yumurtaya girdiği küçük delik spiral delik delme aleti su sızdıran delik ya da çatlak sulu delik supratemporal delik tam güçte delik açma tamamen kapamak (yol, delik vb) tapalı delik tek delik açıcı tek sıra delik tekerin merkezindeki delik tıpalı delik topun girdiği delik trakeoözofageal delik trakeoözofagial delik trakeoözofagiyal delik trakeoözofajeal delik trakeoözofajial delik trakeoözofajiyal delik tüten delik ucu delik mermi ucun deldiği delik miktarı ufak delik uzun delik üzerinde ip geçirmek için delik olan kazık valizimde bir delik var yalancı delik yan delik yardımcı delik yıldız kütleli kara delik yıldız uçlu delik kalemi yumurta kabuğundaki delik yumurtacığın tepesindeki delik yumurtamsı delik yuvarlak delik yüksek hızlı delik

1: 1 ms