• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hata

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 801

bilişim

coğrafya

dil öğretimi

dilbilim

futbol

hukuk

inşaat

latince

yöntembilim

HATA = Mevzuata uygun olmayan fiilin kasıt olmaksızın yapılmasıdır. [iç denetim > ne, nedir, ne demek]

HATA = Vergi işlemlerinde, yükümlülerin yasalara uymayan davranışlarıdır. (vergi terimi olarak nedir, ne demektir)

HATA = Tarafların karşılıklı beyanları birbirine uyduğu halde, beyanlarıyla iç iradeleri arasında istenilmeyerek meydana gelmiş bir uygunsuzluk olabilir. İrade ile beyan arasında istenilmeyerek meydana gelmiş uygunsuzluk halinde hata yani yanılma söz konusudur. [kooperatifler hukuku > ne, nedir, ne demek]

HATA = Boru ve donanımında tespit edilen ve standartlarda belirtilen toleranslar dışında kalan dolayısıyla reddedilmesini gerektiren büyüklükteki her türlü kusur. [petrol, petrokimya, enerji]

1: 0 ms