• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nesil

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2837

isim / noun

NESİL = (nesil nedir; nesil ne demek; nesil İngilizcesi) Halk dilinde, aşağı yukarı aynı yaşlarda bulunan kişiler anlamında kullanılır. Nüfusbilim bakımından, belli bir zaman döneminde, örneğin aynı takvim yılında doğmuş kişiler demektir.

NESİL = (nesil nedir; nesil ne demek; nesil İngilizcesi) 1. (toplumbilim) Kuşak: «Bu nesil öyle zamanlar geçirdi ki doğduğuna lanet etti.» - F. R. Atay. 2. Hayvanlarda döl.

NESİL = (nesil nedir; nesil ne demek; nesil İngilizcesi) Döl.

NESİL = (nesil nedir; nesil ne demek; nesil İngilizcesi) kuşak.

nesil = döl [eski terim - öz Türkçe]

nesil = kuşak [eski terim - öz Türkçe]

nesil = jenerasyon [öz Türkçe - eski terim]

nesil = batın [Türkçe - Osmanlıca]

nesil = batn [Türkçe - Osmanlıca]

nesil = nesl [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms