• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

drop

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2300

ana kullanım 1

ana kullanım 2

DROP = [drop] verb
1 (yere) düşürmek; atmak; bırakmak * eşanlamlı : drip, dribble, trickle
İngilizce örnek : The old lady dropped a coin on the pavement.
Türkçe çevirisi : Yaşlı bayan kaldırıma bir madeni para düşürdü.
İngilizce örnek : The waitress dropped her tray.
Türkçe çevirisi : Garson tepsisini düşürdü.
İngilizce örnek : You've dropped your handkerchief.
Türkçe çevirisi : Mendilini düşürdün.
İngilizce örnek : Sorry, I dropped it by accident.
Türkçe çevirisi : Affedersiniz, onu kazara düşürdüm.
İngilizce örnek : The aeroplanes are dropping bombs.
Türkçe çevirisi : Uçaklar bomba atıyor.
İngilizce örnek : Food supplies are dropped to people whose homes are cut off.
Türkçe çevirisi : Evlerinin ulaşımı kesilen insanlara havadan gıda yardımları atılıyor.
İngilizce örnek : There is a law against dropping litter, but it is rarely enforced.
Türkçe çevirisi : Sokağa çöp atmaya karşı bir yasa var ama nadiren uygulanıyor.
2 düşmek * eşanlamlı : fall, sink, droop, decline, tumble, descend, diminish, lower * karşıtanlamlı : rise
İngilizce örnek : A few apples dropped on the ground.
Türkçe çevirisi : Yere birkaç elma düştü.
3 (off) (taşıttan) indirmek, bırakmak * eşanlamlı : discharge, set down, unload, let off
İngilizce örnek : The taxi will drop you in front of my office.
Türkçe çevirisi : Taksi sizi büromun önünde bırakacak.
İngilizce örnek : Please drop me off at the next traffic lights.
Türkçe çevirisi : Lütfen beni bir sonraki trafik ışıklarında bırakın.
İngilizce örnek : The bus drops passengers off right outside the hotel.
Türkçe çevirisi : Otobüs yolcuları tam otelin dışında (önünde) bırakır.
4 bırakmak
İngilizce örnek : Drop everything and come to dinner!
Türkçe çevirisi : Her şeyi bırak ve yemeğe gel!
5 son vermek, kesmek * eşanlamlı : desert, abandon, relinquish, give up, discontinue, quit
6 (artık) görüşmemek
¤ noun
1 damla; azıcık şey * eşanlamlı : drip, droplet, spot, dash, trace, bit, sip, nip
İngilizce örnek : A few drops of rain fell on my face.
Türkçe çevirisi : Yüzüme birkaç damla yağmur düştü.
İngilizce örnek : There was not a drop to drink.
Türkçe çevirisi : İçecek damla (su) yoktu.
İngilizce örnek : The dogs followed the trail of drops of blood.
Türkçe çevirisi : Köpekler kan damlası izlerini takip ettiler.
2 düşüş, iniş * eşanlamlı : fall, decline, decrease, reduction, diminution * karşıtanlamlı : rise
* drop by/in/on = şöyle bir uğramak
İngilizce örnek : I drop by and see my grandparent from time to time.
Türkçe çevirisi : Ara sıra uğrayıp büyük baba ve annemi görürüm.
İngilizce örnek : I hate it when a friend of mine drop by without calling first.
Türkçe çevirisi : Önce telefon etmeden bir arkadaşımın beni ziyarete gelmesinden nefret ediyorum.
İngilizce örnek : Drop in any time you like.
Türkçe çevirisi : İstediğin zaman uğra.
İngilizce örnek : Drop in any time you're passing.
Türkçe çevirisi : Geçerken (yolun düşünce) istediğin zaman uğra.
İngilizce örnek : I had to go past your house so I decided to drop in.
Türkçe çevirisi : Evinin önünden geçiyordum ve uğramaya karar verdim.
İngilizce örnek : You can drop in and see me any time. You needn't phone first.
Türkçe çevirisi : Her zaman uğrayıp beni görebilirsin. Önceden telefon etmene gerek yok.
* drop off = 1 uyuyakalmak
İngilizce örnek : The baby has just dropped off.
Türkçe çevirisi : Bebek uyuyakaldı.
İngilizce örnek : He dropped off during the lecture.
Türkçe çevirisi : (Üniversitedeki) ders esnasında uyuyakaldı.
2 azalmak
İngilizce örnek : Attendances have been dropping off.
Türkçe çevirisi : Devamlar düşüyor.
* drop out = ayrılmak, bırakmak
İngilizce örnek : His son wants to drop out of school.
Türkçe çevirisi : Oğlu okuldan ayrılmak istiyor.
İngilizce örnek : He soon dropped out of the race.
Türkçe çevirisi : Çok geçmeden yarışı bıraktı.

ilgili sözler / related words

a drop in a bucket a drop in the bucket a drop in the ocean a drop too much acceptable voltage drop access ramp to the drop accompanying drop add drop by drop adiabatic heat drop air drop air drop delivery allow cell drag and drop anode drop anode voltage drop arc drop arc drop voltage articulated drop chute at the drop of a hat back drop baffle drop baffled outlet pipe drop barrel drop battery voltage drop be a drop in the bucket be a drop in the ocean be ready to drop beam drop bed drop being ready to drop black drop blossomm drop board drop hammer body drop box-inlet drop spillway branch drop broad-crested drop brush drop bullet drop can I drop you can you drop me home canvas drop cascade drop cathode drop cell drag and drop check and drop structure check drop circular drop inlet spillway close-in drop closed conduit drop coconut drop combined bridge and drop complete drop continue drop contracted drop cough drop could you drop us off on that corner counter drop hit culvert drop custom drop cap cut-out drop cylinder drop dead drop death drop spin dew drop dew drop glass drag and drop drag drop drop (out) drop a bomb drop a bombshell drop a brick drop a clanger drop a cross drop a cross somebody drop a cross something drop a curtsey drop a curtsy drop a few lines drop a habit drop a hind drop a hint drop a line drop a remark drop a stitch drop a subject drop across somebody drop altitude drop anchor drop and insert drop and pull transport management drop arch drop areas drop arm drop around drop asleep drop astern drop away drop back drop ball drop bar drop base rim drop behind drop biscuits drop block drop bolt drop bombs drop bottom drop bottom car drop box drop box housing drop bricks drop bucket drop by drop by drop drop by/in/over/round drop cable drop calorimetry drop cap drop cap frame drop caps drop center drop center axle drop center located asymmetrically drop center located symmetrically drop center rim drop center rim taper drop centre rim drop changes drop chute drop clock drop condensation drop context drop coupé drop current drop curtain drop data drop dead drop down drop down lines drop down list drop down menu drop drag drop elbow drop embed drop end drop etching drop everything and do it drop feed oiling drop finger drop forged drop forging drop forging dies drop frame drop frame pulse drop frame time code drop from list drop gate drop gate sluice drop gothic arch drop hammer drop hammer drawing drop handle drop hanger drop height drop her down like a gentleman drop hoses drop in drop in (on somebody) drop in a faint drop in any time you like drop in at drop in by word drop in for a minute drop in for it drop in head drop in investments drop in on drop in on somebody drop in one's tracks drop in pressure drop in price drop in prices drop in refrigerant drop in temperature drop in the bucket drop in the ocean drop in the temperature drop in the voltage drop in unannounced drop in value drop indicator switchboard drop inlet drop into drop into a chair drop into a drunken slumber drop into a habit drop into a slumber drop into somebody's lap drop into the habit of drop irrigation method drop it drop it! drop keel drop kick drop leaf drop letter drop like a hot coal drop like a hot potato drop line drop lines drop list box drop location drop master drop me a line! drop me out here drop message drop messages drop names drop of blood drop of hanging-wall drop of potential drop of pressure drop of temperature drop of the price drop of voltage drop off drop off somebody or something drop off the hooks drop off to drop off to sleep drop oiler drop on drop on materials drop on one's knees drop on the groud drop on the ground drop one's aitches drop one's gloves drop one's h's drop or dropping zone drop ornament drop out drop out (of something) drop out of drop out of a race drop out of school drop out of sight drop out of the league drop over drop part drop pass drop pen drop photo drop pipe drop plate drop point drop press drop round drop sampling apparatus drop scene drop seat drop series drop shadow drop shaft drop shape drop shot drop shutter drop side drop siding drop somebody drop somebody a curtsy drop somebody a few lines drop somebody a line drop somebody from one's acquaintances drop somebody like a coal drop somebody like a hot coal drop somebody like a hot potato drop somebody off drop somebody or something off drop somebody's name drop something like a hot potato drop stamp drop stamping drop staple drop steam hammer drop step drop stone drop structure drop system drop table drop tank drop tee drop test drop testing drop the anchor drop the ball drop the ball behind drop the ball behind the block drop the correspondence drop the curtain drop the gauntlet drop the hammer drop the name of somebody drop the other shoe drop the reins drop the wrist drop throat drop through drop to drop to bedrock drop track drop type parachute drop valve drop vault drop vent drop volley drop voltage drop wall drop weight drop weight impact test drop weight tear test drop weight test drop window drop window arrangement drop wire drop with a parachute drop with fatigue drop your weapons drop zone drowned drop duct drop dummy drop ear drop egg drop syndrome electrode drop enamel drop eye drop fall drop in series false drop feel ready to drop final pressure drop final pressure drop of a filter final recommended pressure drop fit to drop flat slap with drop panels flumed drop foot drop format drop cap format drop lines free drop free jet parabolic drop free parabolic drop get or have the drop on somebody get the drop on glacis type drop glacis type drop structure glad you could drop by glass drop golbed drop golden drop gradual hydraulic drop hammer drop hanging drop hanging drop slide hanging mercury drop electrode have a drop too many have a drop too much have taken a drop too much have the drop on he has had a drop too much hear a pin drop heat drop heavy drop height of drop height of drop or fall helicopter drop point high velocity drop honey drop cookies hydraulic drop hydraulic pressure drop hyphen drop I feel fit to drop I'm so glad you could drop by i feel fit to drop i'm so glad you could drop by ignitor voltage drop impact drop impact drop performance inclined drop inclined drop structure inductive drop initial pressure drop ir drop isentropic heat drop june drop june fruit drop just drop your coat here key drop last drop leaf drop leg drop lemon drop length of drop let drop let fall to drop let something drop let's drop the subject line drop line voltage drop lines to drop liquid drop liquid drop model of nucleus load drop load drop anticipator load drop relay mail drop message drop meter drop nasal drop needle drop no drop nominal voltage drop nonregulating drop notch drop ohmic drop ole drag and drop ole nondefault drag and drop one's temperature to drop parachute drop zone pathfinder drop zone control pear drop peppermint drop pipe drop platform drop pool and drop fishway potential drop powder for eye drop power drop hammers premature fruit drop pressure drop pressure drop indicator pressure drop sensor prince rubert drop purity drop quick drop rain drop rain drop erosion rate of carbon drop rate of drop reactance drop (rise) redo drag drop regulating drop reinforced concrete drop release drop by drop resistance drop rewetting drop rocky golden drop roller drop row drop area save drop by drop selected drop lines sessile drop sheer drop shoe for drop (sinking) shaft sloped drop so quiet you could hear a pin drop so still you could hear a pin drop speed drop stage enthalpy drop stage heat drop starter voltage drop steering drop steering drop arm steering drop lever stepped drop straight glacis drop stress drop submerged drop subscriber drop system voltage drop take a drop take a drop too much take care not to drop it tear drop tear drop tear drop attack tear drop sign temperature coefficient of voltage drop temperature drop the last drop makes the cup run over the sound of a falling drop the very last drop toolbar drop total heat drop trapezoidal notch drop tube voltage drop undo drag drop unflumed drop usable enthalpy drop utilizable enthalpy drop

1: 0 ms