• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kopmak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1486

KOPMAK = (kopmak nedir; kopmak ne demek; kopmak İngilizcesi) 1. Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak: Tel koptu. İp koptu. 2. Yerinden ayrılmak: Cezvenin sapı kopmuş. Düğme koptu. 3. Gövdeden ayrılmak: Ağacın dalları fırtınada koptu. Savaşta bacağı kopmuş. 4. mec. Birdenbire gürültülü veya tehlikeli olaylar birdenbire başlamak veya ortaya çıkmak: «İçerde feryatlar koptu.» -S. F. Abasıyanık. 5. mec. Bütün ilişkileri kesilip büsbütün ayrılmak veya uzaklaşmak: «Daha on altısında bile değilken en yakın insanından, annesinden koparak çıkıp gitmişti evden.» -A. Ümit. 6. mec. Kurtulmak. 7. mec. Çok ağrımak: Belim kopuyor. 8. hlk. Koşmak, hızla gitmek.

KOPMAK = (kopmak nedir; kopmak ne demek; kopmak İngilizcesi) 1. Koşmak, hızlı gitmek. 2. Kalkmak, ayrılmak, çıkmak, gitmek.

KOPMAK = (kopmak nedir; kopmak ne demek; kopmak İngilizcesi) 1. Koşmak. 2. Davranmak, atılmak.

1: 0 ms