• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

azalma

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

akciğerlere daha az hava grişine neden olan solunum sayısındaki azalma akyuvar sayısında azalma anormal azalma arı popülasyonunda baharda görülen azalma azalma (miktar, kuvvet) azalma (ticaret) azalma (yetki, güç vb) azalma efekti azalma eğilimi azalma eğrileri azalma eğrisi azalma faktörü azalma kuralı azalma miktarı azalma niceliği azalma oranı azalma sayımı azalma simgesi basınç azalma hastalığı basınç azalma kuyusu basınçta azalma belirli oranda azalma beyaz kan hücreleri sayısında azalma birincil azalma boşluk suyu basıncında azalma cüzi bir azalma değerde azalma değeri azalma düşülen cari yatırımların miktarlarındaki azalma fren gücünde azalma gelirde azalma gücünde veya şiddetinde azalma veya zayıflama hafifleme azalma hava sıcaklığında azalma ışımetkin azalma ışınetkin azalma idrar miktarında azalma işsizlik oranında azalma kalsiyum ve paratiroit hormonu düzeylerinde azalma kan pulcuğu sayısında azalma kan şeker düzeyinde azalma kandaki parçalı hücre sayısında azalma kandaki tüm hücrelerde azalma kanın şekilli elementlerinin sayısında azalma kârda azalma kazançta azalma kemik kitlesinde hafif havmalarla bile kemik oluşabilecek düzeyde azalma oluşu logaritmik azalma nakden ödenen temettüde azalma net aktifte azalma net pasifte azalma nüfusla gıda azalma kuramı nüfusta azalma nüfusu azalma oran azalma eğrisi oran azalma grafiği ortalama retinal kalınlıkta belirgin azalma otomatik azalma pasifte azalma radyasyon azalma faktörü radyoaktif azalma radyoaktif azalma eğrisi radyoaktif azalma oranı renk azalma derecesi ses azalma hızı sıcaklıktan doğan fren gücünde azalma su azalma emniyeti su azalma oranı talepta azalma tersüstel azalma trombosit sayısında azalma tüketimde azalma uçak basıncında azalma var uyarılmış azalma üstel olarak ikili azalma algoritması yeraltısuyu azalma eğrisi yüzde azalma

1: 0 ms