• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

case

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 144

ad / noun

CASE = [keys] noun
1 hal, durum * eşanlamlı : state, situation, circumstance, condition
İngilizce örnek : You can claim a refund in this case.
Türkçe çevirisi : Bu durumda para iadesi isteyebilirsin.
2 olay; vaka * eşanlamlı : event, occurrence, instance, happening, occasion
İngilizce örnek : Don’t exaggerate the case.
Türkçe çevirisi : Olayı abartma.
İngilizce örnek : Several cases of cholera occurred in the city.
Türkçe çevirisi : Şehirde birçok kolera vakası görüldü.
3 sorun
4 huk. dava * eşanlamlı : suit, action, lawsuit, trial
İngilizce örnek : The whole case rests on one witness.
Türkçe çevirisi : Bütün dava tanığa bakıyor (bağlı).
İngilizce örnek : They brought a case against him.
Türkçe çevirisi : Ona karşı dava açtılar.
5 kutu, sandık * eşanlamlı : box, container, carton
6 çanta
İngilizce örnek : He was carrying a very big case.
Türkçe çevirisi : Çok büyük bir çanta taşıyordu.
7 kasa
8 dilb. ad durumu
* in any case = 1 zaten
İngilizce örnek : I’ll drive you home – I’m going that way in any case.
Türkçe çevirisi : Seni (arabamla) eve bırakayım – zaten o yöne gidiyorum.
2 ne olursa olsun
İngilizce örnek : I know it is not easy, but I’ll try it in any case.
Türkçe çevirisi : Kolay olmadığını biliyorum, ama ne olursa olsun deneyeceğim.
* in case of = -dığı takdirde, … durumunda
İngilizce örnek : In case of fire, all workers will leave the building.
Türkçe çevirisi : Yangın olması halinde bütün işçiler binadan ayrılacak.
* (just) in case = ne olur ne olmaz, bakarsın
İngilizce örnek : Carry an umbrella in case it rains.
Türkçe çevirisi : Şemsiye taşı bakarsın yağmur yağar.
İngilizce örnek : Take a sandwich with you in case you get hungry.
Türkçe çevirisi : Yanına bir sandviç al bakarsın acıkırsın.
İngilizce örnek : Take a sweater in case it gets cold.
Türkçe çevirisi : Süveter al bakarsın hava soğur.
İngilizce örnek : Write the name down in case you forget it.
Türkçe çevirisi : İsmi (bir kenara) not et bakarsın unutursun.

CASE = (case nedir; case Türkçesi) Eşyanın taşınması ve saklanması için, içine konulduğu torba, çuval, sandık, çanta, gibi ambalajlar.

1: 0 ms