• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

olgu

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1775

OLGU = (olgu nedir; olgu ne demek; olgu İngilizcesi) (sinema, televizyon) Öykülü bir filmin, bir televizyon oyununun konusunu oluşturan olaylar dizisi. Bu konuyu başlatan, geliştiren, sonuca ulaştıran olayların sıralanmasından oluşan durum.

OLGU = (olgu nedir; olgu ne demek; olgu İngilizcesi) 1. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: «Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz.» -O. Hançerlioğlu. 2. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey. 3. ed. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGU = (olgu nedir; olgu ne demek; olgu İngilizcesi) Beden, anlık ya da toplum yönlerinden daha iyi uyum sağlamak amacıyla inceleme konusu olan kişi ya da olaylarla ilgili bilgiler.

OLGU = (olgu nedir; olgu ne demek; olgu İngilizcesi) Düşünülmüş olanın karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan.

OLGU = (olgu nedir; olgu ne demek; olgu İngilizcesi) Gerçek : Lafın olgusunu konuşmalı.

OLGU = (olgu nedir; olgu ne demek; olgu İngilizcesi) Gerçek durum.

OLGU = (olgu nedir; olgu ne demek; olgu İngilizcesi) Gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay.

OLGU = (olgu nedir; olgu ne demek; olgu İngilizcesi) Yazın yapıtlarında olayı geliştiren, iş, devim, davranış.

olgu = fenomen [öz Türkçe - eski terim]

olgu = hasta [öz Türkçe - eski terim]

olgu = vaka [öz Türkçe - eski terim]

olgu = vakıa [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms