• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

neden

Türkçe - İngilizce

ad / noun

teknik

NEDEN = (neden nedir; neden ne demek; neden İngilizcesi) 1. Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: «İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor.» -A. İlhan. 2. zf. Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: «Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?» -H. Taner. 3. fel. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

NEDEN = (neden nedir; neden ne demek; neden İngilizcesi) Belli bir etki, bir devinim ya da değişime yol açan şey, bir olaya zorunlu olarak öngelen koşul.

NEDEN = (neden nedir; neden ne demek; neden İngilizcesi) Olaylar arasındaki bağımlılık ya da birlikte değişme ilişkisinde bağımsız ve belirleyici konumda olan etken. bk. sonuç.

NEDEN = (neden nedir; neden ne demek; neden İngilizcesi) sebeb, illet.

neden = bahane [öz Türkçe - eski terim]

neden = cihet [öz Türkçe - eski terim]

neden = etiyoloji [öz Türkçe - eski terim]

neden = müsebbip [öz Türkçe - eski terim]

neden = sebep [öz Türkçe - eski terim]

neden = sebeb [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms