• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bulunmak

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

-de bulunmak -de hazır bulunmak -de katkısı bulunmak -de yarar bulunmak -den uzak bulunmak -e bağışta bulunmak -e hakkında şikâyette bulunmak -e iltifatlarda bulunmak -e katkıda bulunmak -e nezaket ziyaretinde bulunmak -e oranla üstün bulunmak -e ricada bulunmak -e serzenişte bulunmak -ın karşısında bulunmak -in aleyhinde elinde kanıtlar bulunmak -mek küstahlığında bulunmak -mek lütfunda bulunmak -yi yapmak iyiliğinde bulunmak açıklamada bulunmak açıklamalarda bulunmak açıkta bulunmak açıkta bulunmak (sahilden) afiyette bulunmak ağır baskı altında olmak veya bulunmak ağır eleştirilerde bulunmak ağır kusuru bulunmak akit yapılırken hakikatini inanılan ve fakat yanlış zehabı uyandıran izah ve beyanlarda bulunmak akit yapılırken ihmal eseri olarak yanlış zehabı uyandıran izah ve beyanlarda bulunmak akşam yemeği için sofrada bulunmak aktif görevde bulunmak aleyhinde bulunmak aleyhinde elinde kanıtlar bulunmak alışmış bulunmak alışverişinde bulunmak (görüş, bilgi vb) alışverişte bulunmak altında bulunmak anlaşma ile ilgili açıklamada bulunmak arada bulunmak araştırılıp incelendikten sonra doğru bulunmak aş-ırı davranışlarda bulunmak aşırı çok bulunmak aşırı derece bulunmak aşırı harekette bulunmak aşırı saygı ve ikramda bulunmak aşta tuzu bulunmak atakta bulunmak atanan bir hattı yakalamağa çalışma girişiminde bulunmak ateşkes çağrısında bulunmak atıfta bulunmak aynı durumda bulunmak aynı grupta bulunmak aynı şekilde karşılıkta bulunmak az bulunmak az miktarda bulunmak bağışında bulunmak bağışta bulunmak bağışta bulunmak (okul, hastane, vb.'ne) bağlı bulunmak bankaya ödemede bulunmak başında bulunmak başta bulunmak başvuruda bulunmak belli bir bölge içinde yetişmek ya da bulunmak beyanatta bulunmak beyanda bulunmak bildirimde bulunmak bir arada bulunmak bir iddiada bulunmak bir iş için fiyat teklifinde bulunmak bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak bir lütufta bulunmak bir mecliste teklifte bulunmak bir mütalaada bulunmak bir öneride bulunmak istiyorum bir sanığı mahkemede hazır bulunmak külfetinden vareste kılan mahkeme kararı bir siyasal parti lehine olumlu yorumlarda bulunmak için tutulan sözcü bir şey hakkında fikir alışverişinde bulunmak bir şey yapmak üzere bulunmak bir şeyi yapma küstahlığında bulunmak bir şeyin tepesinde bulunmak bir şeyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak bir şikâyette bulunmak istiyorum bir tahminde bulunmak bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmak bir teklifte bulunmak bir yerde hazır bulunmak birarada bulunmak birçok tedariklerde bulunmak biri aleyhine suç isnadında bulunmak birinden bir ricada bulunmak birinden ricada bulunmak birine bir iyilikte bulunmak birine bir şey bağışlamak veya bağışında bulunmak birine bir yardımda bulunmak birine ikramda bulunmak birine itirafta bulunmak birine iyilikte bulunmak birine kısa bir ziyarette bulunmak birine lütufda bulunmak birine misillemede bulunmak birine suikast girişiminde bulunmak birine teklifte bulunmak birine yardım etmek lütfunda bulunmak birini aleyhinde şikâyette bulunmak birini aleyhinde şikâyette veya iddiada bulunmak birini ile karşılıklı ziyaretlerde bulunmak birini veya bir şey hakkında şüphe içinde bulunmak birinin lehinde bulunmak birinin yerinde vekâleten bulunmak birisi ile görüş alışverişinde bulunmak birisine bağlı bulunmak birisiyle iletişim halinde bulunmak bizzat ya da vekil yoluyla mahkemede bulunmak bol bulunmak bol miktarda bulunmak borçlu bulunmak bosna'ya karşı saldırgan tutumda bulunmak boş bulunmak boş vaatte bulunmak bulunmak (bir yerde) bulunmak (direnişte) bulunmak istememek buzdolabında bulunmak büyü etkisinde bulunmak büyük vaatlerde bulunmak cesaretinde bulunmak cinayetten suçlu bulunmak cinsel birleşmede bulunmak cinsel ilişkide bulunmak cinsel tacizde bulunmak cinsi münasebette bulunmak çağrıda bulunmak çare bulunmak çıkarımda bulunmak çirkin davranışta bulunmak çok bulunmak çok katkıda bulunmak çok nazik bir durumda bulunmak çok sayıda bulunmak çok sefil bir durumda bulunmak çorbada tuzu bulunmak daha iyi şartlar altında bulunmak danışıklı dövüşte bulunmak darda bulunmak davetname çıkarmak için başvuruda bulunmak def'ide bulunmak değişik faaliyetlerde bulunmak değişiklik önerisinde bulunmak delil yetersizliğinden suçsuz bulunmak depoda bulunmak dikkatli bulunmak dilekte bulunmak dirsek temasında bulunmak doğal olarak bulunmak doğasında bulunmak doğru tahminde bulunmak doğumunda bulunmak dolanımda bulunmak dolaylarında bulunmak durmadan telkinde bulunmak düşme tehlikesi içinde bulunmak veya olmak düzensizlik içinde bulunmak eğim, dalım, eğilmek, eğilmiş bulunmak ek ödemede bulunmak elinde ... avantajı bulunmak elinde birden fazla imkân bulunmak elinde birden fazla olanak bulunmak elinde bulunmak elinde suçlayıcı delil bulunmak elinden çıkmış bulunmak elinin altında bulunmak emisyonda bulunmak emniyet altında bulunmak en iyi dilekte bulunmak eşit kazanma şansı bulunmak etkide bulunmak evde bulunmak evlilik vaadinde bulunmak evlilikdışı cinsel ilişkide bulunmak eylemde bulunmak faaliyette bulunmak farksız bulunmak fazlasıyla bulunmak fedakarlıkta bulunmak fikir alış verişinde bulunmak fikir alışverişinde bulunmak fiyatlar üzerine tahminde bulunmak gafil bulunmak garnizonda bulunmak geçici olarak stokta bulunmayan bir ürün için siparişte bulunmak gelmek hazır bulunmak gerçeğe aykırı beyanda bulunmak gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak gerekseme içinde bulunmak gidip -de hazır bulunmak gidip hazır bulunmak girişimde bulunmak göndermede bulunmak görevde bulunmak görevli bulunmak görüş alanı içinde bulunmak görüş alışverişinde bulunmak gövde gösterisinde bulunmak göz önünde bulunmak gözaltında bulunmak gözetimde bulunmak gümrüğe mal beyanında bulunmak gümrük beyanında bulunmak gündemde bulunmak güvenli topraklarda bulunmak hafif eleştirilerde bulunmak haiz bulunmak hâkim bulunmak hakkı bulunmak hakkında eleştiride bulunmak hakkında kötü kanaat yaratacak davranışta bulunmak hakkında şikâyette bulunmak hakkında yargıda bulunmak haksız muamelede bulunmak harekette bulunmak hareketten bir saat önce hava alanında bulunmak zorundasınız hassas dengeler üzerinde bulunmak havaalanlarında artırılmış güvenlik önlemlerine katkıda bulunmak için uçak biletine konan ek vergi hazır bulunmak hazır bulunmak (toplantı, törene vb) hazırlıklı bulunmak hem lehinde hem aleyhinde bulunmak hırsızlıktan suçlu bulunmak hileli işlemlerde bulunmak hissesi bulunmak hizmetinde bulunmak hizmette bulunmak iade talebinde bulunmak icraatta bulunmak için birine ricada bulunmak için yetersiz bulunmak içinde bulunmak içinde çok bulunmak içtihatında bulunmak idaresinde bulunmak iddiada bulunmak ifşaatta bulunmak iftirada bulunmak ihbarda bulunmak ihtilâf halinde bulunmak ihtiyaç içinde bulunmak ihtiyarlık için tedarikli bulunmak ihtiyatlı bulunmak ikramda bulunmak ile bir arada bulunmak ile cinsel ilişkide bulunmak ile ilgili faaliyette bulunmak ile ilişkide bulunmak ile karşı karşıya bulunmak iletişim halinde bulunmak ilgili bulunmak ilişkide bulunmak ilişkisi bulunmak iltica başvurusunda bulunmak iltifatlarda bulunmak imada bulunmak inayette bulunmak irşatta bulunmak istekte bulunmak istemde bulunmak isteminde bulunmak istikrazda bulunmak istirdat talebinde bulunmak istirhamda bulunmak iş başında bulunmak işbirliğinde bulunmak işitilen ya da görülen şeylere bakarak bir tahminde bulunmak işsizlik bildiriminde bulunmak iştirak taahhüdünde bulunmak ithamda bulunmak itirafta bulunmak itirazda bulunmak itirazlarda bulunmak iyi dilekte bulunmak iyi niyet gösterisinde bulunmak iyi ve başarılı girişimde bulunmak iyilikte bulunmak izdivaç talebinde bulunmak izzetü ikramda bulunmak kaçma girişiminde bulunmak kadroda bulunmak kanuni takibatta bulunmak kârlı durumda bulunmak karsı ithamda bulunmak karşı atakta bulunmak karşı ithamda bulunmak karşı saldırıda bulunmak karşılıkta bulunmak karşısında bulunmak katalogda bulunmak (fiyatı) katkıda bulunmak katkısı bulunmak kederli bulunmak kehanette bulunmak kenarında bulunmak kendi niteliklerine göre yargıda bulunmak kendini belli etmek için tuhaf davranışlarda bulunmak keramette bulunmak kestirimde bulunmak kısa bir ziyarette bulunmak kısa ziyarette bulunmak konu hakkında birisiyle fikir alışverişinde bulunmak konuk olarak toplantıda bulunmak kötü durumda bulunmak kötü muamelede bulunmak kötü niyetle bir yerde bulunmak kötü ve başarısız girişimde bulunmak kredi başvurusunda bulunmak kusurlu bulunmak kusuru bulunmak küçük düşürücü harekette bulunmak küstahlığında bulunmak küstahlığında bulunmak (yapmak) lütfunda bulunmak lütufta bulunmak maçta önde bulunmak mağazada bulunmak mağazada mevcudu bulunmak mahkemede yargıç olarak bulunmak mal beyanında bulunmak mal üzerinde tasarrufta bulunmak mal veya can güvenliği konusunda yalan beyanda bulunmak mala hasar vermek veya tahrip etmek tehdidinde bulunmak menfaati bulunmak menkul kıymetler borsasında bulunmak meridyen üzerinde bulunmak mevcut bulunmak mezarda bulunmak minnet altında bulunmak misillemede bulunmak misillemelerde bulunmak muhaberede bulunmak mukabelede bulunmak müdahalede bulunmak müdüriyete kayıp ihbarında bulunmak münasebette bulunmak mütaalada bulunmak mütalaada bulunmak mütalaasında bulunmak müzakerede bulunmak nezaket ziyaretinde bulunmak nezaketinde bulunmak nezaret altında bulunmak nikâh işlemleri için müracaatta bulunmak olanı biteni sözleri birbirine ekleyerek bir tahminde bulunmak olumlu etkide bulunmak olumlu katkılarda bulunmak oranla üstün bulunmak oturma eyleminde bulunmak ödemede bulunmak ölüm cezası altında bulunmak ön ödemede bulunmak önceden uyanda bulunmak öneride bulunmak önyargıda bulunmak övgüde bulunmak özveride bulunmak para iadesinde bulunmak para olarak katkıda bulunmak para yardımında bulunmak paraca sıkıntıda bulunmak polise yalan ihbar/şikayette bulunmak protesto gösterisinde bulunmak resmen mal bağışında bulunmak resmi başvuruda bulunmak resmi ziyarette bulunmak ricada bulunmak ricada bulunmak (bir) riyasette bulunmak rüzgârlı bir yerde bulunmak sadetinde bulunmak sağlam tarafı bulunmak saldırıda bulunmak savaş tehdidinde bulunmak saygı duruşunda bulunmak saygısızlıkta bulunmak saygısızlıkta bulunmak (kutsal bir şeye) saygısızlıkta bulunmak (tanrıya, kutsal şeylere) sebepsiz itirazda bulunmak sert uyarıda bulunmak serviste bulunmak serzenişte bulunmak sığınma isteğinde bulunmak sıhhatte bulunmak sıkıcı öğütlerde bulunmak sıvırya bulunmak siparişte bulunmak siparişte bulunmak istiyorum son derece uyanık bulunmak sonu hayırlı olsun dileğinde bulunmak sorumlu bir görevde bulunmak sorumlu bulunmak sorumluluğu bulunmak soruşturma altında bulunmak soylu davranışlarda bulunmak suç duyurusunda bulunmak suç niteliğinde eylemlerde bulunmak suçlamada bulunmak suçlu bulunmak suçluların iadesi talebinde bulunmak suçsuz bulunmak suikastfa bulunmak suikastta bulunmak suikastte bulunmak suizan altında bulunmak şahadette bulunmak şaşılık bulunmak şaşkınlık içinde bulunmak şiddetle aleyhinde bulunmak şiddetli bir saldırıda bulunmak şikayette bulunmak şikâyette bulunmak istiyorum şüphe altında bulunmak tahkikatta bulunmak tahminde bulunmak takibatta bulunmak talepte bulunmak tam faaliyet halinde bulunmak tam zamanında başlamak için hazır bulunmak (yarış vs ye) tam zamanında hazır bulunmak tanıklıkta şahedette bulunmak tarafsız olarak yargıda bulunmak tasarıda bulunmak tasarrufta bulunmak tatilde bulunmak tavizde bulunmak tavsiyede bulunmak taziyede bulunmak tazminat talebinde bulunmak teberrude bulunmak tebligatta bulunmak tecavüzde bulunmak tecavüzde bulunmak (başkasının hakkına) tedarikli bulunmak tedarikte bulunmak tedavülde bulunmak tedbirli bulunmak teklifte bulunmak teklifte bulunmak (ihale için) temas halinde bulunmak temasta bulunmak temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama tenezzülünde bulunmak tepesinde bulunmak tereddütte bulunmak terk edilmiş durumda bulunmak terzil edici bir suç yüzünden şahadette bulunmak kabiliyetinden mahrum olma hali tesadüfen bulunmak teşebbüste bulunmak teşriki mesaide bulunmak tetikte bulunmak tevdiatta bulunmak tevdiatta bulunmak suretiyle verilmiş ödünçler tı dava isteminde bulunmak toplu viziteye çıkma eyleminde bulunmak toplum kurallarına aykırı davranışta bulunmak tüm çıplaklığıyla gözler önünde serili bulunmak ufak tefek yardımda bulunmak uyanık bulunmak uyarıda bulunmak uygun bulunmak uygun çevrede bulunmak uygunsuz teklifte bulunmak uzak bulunmak uzaklık tahmininde bulunmak üstünde bulunmak üzere bulunmak üzerinde bulunmak vaadde bulunmak vaatte bulunmak varışta bulunmak varsayımda bulunmak vatandaşlık başvurusunda bulunmak vazifede bulunmak viddi yaralama tehdidinde bulunmak yakın bulunmak yakınında bulunmak yakınlarında bulunmak yan yana bulunmak yanında bulunmak yanlış konumda bulunmak yanlış tahminde bulunmak yanlış zehabı uyandıran izah ve beyanda bulunmak yanlış zehabı uyandıran izah, beyan veya hareketlerde bulunmak yapılan kötülüğü affettirecek harekette bulunmak yapmak iyiliğinde bulunmak yaptırımlarda bulunmak yarar bulunmak yardım talebinde bulunmak yardımda bulunmak yargıda bulunmak yarışa başlamadan önce hazırlanmış bulunmak yarışın başlangıç çizgisinde hazır durumda bulunmak yarışmada önde bulunmak yasal girişimlerde bulunmak

1: 1 ms